Strå

Bærekraft

Lilleborg har utviklet en bærekraftstrategi som tydeliggjør våre målsetninger og ansvaret vi påtar oss. Vi ønsker å bidra til en mer bærekraftig fremtid, med produktutvikling og forbedringstiltak som skaper verdi både for samfunnet og for Lilleborg.

Vårt bærekraftsløfte: Vi skal opptre som en ansvarlig leverandør ved å utvikle bærekraftige produkter og systemer i tråd med god etisk handel og miljøeffektiv produksjon.

 

Her kan du lese Lilleborgs bærekraftstrategi.

Høstblader

Våre tre pilarer i bærekraftsstrategien er: Grønt fotavtrykk, friske mennesker og ansvarlig verdikjede. Disse pilarene er valgt fordi bærekraft handler om produkter med lavest mulig miljøbelastning, velvære for menneskene som er i kontakt med produktene og produktenes verdikjede. Dette er en helhet vi tar ansvar for gjennom:

Grønt fotavtrykk
– Innovasjon med fokus på bærekraft
– Miljøsertifisering
– Substitusjon av råvarer
Grønt fotavtykk, Lilleborg, Orkla.

Friske mennesker (våre medarbeidere, samarbeidspartnere, samfunnet generelt sett)
– God hygiene og trygg mat for våre samarbeidspartnere
– Sikker håndtering av våre produkter
– Ergonomiske produkter/metoder som fremmer god helse
– Nærvær til våre medarbeidere
– Bistand til frivillige organisasjoner
Ikon friske mennesker, bærekraft Lilleborg, Orkla.

Ansvarlig verdikjede
– Ansvarlig kjemileverandør
– God etisk handel
– Miljøeffektiv produksjon
Ikon ansvarlig verdikjede, bærekraft Lilleborg, Orkla.

Vi ønsker å bidra til en mer bærekraftig fremtid for våre kunder, for rengjøringsbransjen og for norsk natur. Vi håper vår bærekraftsstrategi vil inspirere og hjelpe deg som kunde til å støtte opp under målene i deres bærekraftsstrategi som igjen er viktig for deres kunder.

 

Spørsmål eller behov for hjelp? Ta kontakt med vårt kundesenter.