Bærekraft

Lilleborg har utviklet en bærekraftstrategi som tydeliggjør våre målsetninger og ansvaret vi påtar oss. Vi ønsker å bidra til en mer bærekraftig fremtid, med produktutvikling og forbedringstiltak som skaper verdi både for samfunnet og for Lilleborg.

Vårt bærekraftsløfte: Vi skal opptre som en ansvarlig leverandør ved å utvikle bærekraftige produkter og systemer i tråd med god etisk handel og miljøeffektiv produksjon.

Våre tre pilarer i bærekraftstrategien er: Grønt fotavtrykk, friske mennesker og ansvarlig verdikjede. Disse pilarene er valgt fordi bærekraft handler om produkter med lavest mulig miljøbelastning, velferden for menneskene som er i kontakt med produktene og produktenes verdikjede.

FN har definert 17 bærekraftsmål. Vi har plukket ut 8 av disse (nr. 3,6, 8, 12, 13, 14, 15 og 17) hvor vi har konkrete tiltak knyttet til våre tre pilarer.

Grønt fotavtrykk

 1. Kontinuerlig arbeid med substitusjon for å bidra til å redusere forurensning og minimere utslipp av farlige kjemikalier
 2. Alle innovasjoner vurderes i forhold til bærekraft – del av Innovasjonsprosessen
 3. Miljømerking av våre produkter som Svane og EU Ecolabel (EU blomsten) Kontinuerlig forbedring ihht. nye kriterier og merking av flere produkter.
 4. Fortsette utrullingen av metoder som gir en miljøgevinst (vann, energi, redusert forbruk)
 5. Fokus på miljøaspekter i transportavtalene våre
 6. Nytt energieffektivt hovedkontor miljøsertifisert i henhold til BREEAM-NOR Excellent
 7. Deltagelse i SINTEF Mikrofiberprosjekt og UN Global Compact nasjonale havplattform

 

Friske mennesker

 1. Redusert belastning med god ergonomi og forenklede og automatiserte metoder
 2. Redusere aerosoler med riktige verktøy
 3. Trygg mathygiene på profesjonelle kjøkken og næringsmiddelindustri gjennom kurs/ opplæring i hygiene og produkter, fokus på mattrygghet og HMS.
 4. Tilgjengelig informasjonsmateriell for våre produkter for å sikre trygg og riktig bruk (SDS og brukerinfo)
 5. Substitusjon av råmaterialer ihht. ny kunnskap med fokus på allergener og CMR, samt fjerne unødvendige råstoffer
 6. Produkter og metoder som bidrar til å sikre gode sanitærforhold og hindrer smittespredning
 7. Produkter godkjent for bruk i vannbehandling for å sikre rent drikkevann
 8. Bidra til samfunns/-frivillige initiativer

 

Ansvarlig verdikjede

 1. Forpliktet oss gjennom medlemskap i IEH (Initiativ for Etisk Handel)
  Se offentlig rapport her.
 2. Alle leverandører må signere Code of Conduct.
 3. Optimalisere vår produktemballasje og riktig avhending for våre kunder
 4. Fabrikken i Ski jobber kontinuerlig med reduksjon av energi- og vannforbruk og utslipp/avfall.
 5. 100% sertifisert palmeolje (RSPO segregert eller mass balance) i 2020
 6. Styrke etablerte og nye partnerskap for å nå bærekraftsmålene, gjennom å samarbeide med kunder, leverandører og Ecopartnere/ nettverk.

 

Vi ønsker å bidra til en mer bærekraftig fremtid for våre kunder, for rengjøringsbransjen og for norsk natur. Vi håper vår bærekraftstrategi vil inspirere og hjelpe deg som kunde til å støtte opp under målene i deres bærekraftstrategi som igjen er viktig for deres kunder.

Se også vår og Orklas policy for menneske– arbeidstakerrettigheter, samt bærekraftsrapport, for mer informasjon om vårt arbeid som en ansvarlig leverandør

 

 

Spørsmål eller behov for hjelp? Ta kontakt med vårt kundesenter.

Artikkel
Gjenvinner 100% av maskinen

Gjenvinner 100% av maskinen

Hva skjer med din renholdsmaskin når du kvitter deg med den? Sendes den tilbake til Lilleborg blir den garantert gjenvunnet.

Artikkel
Lilleborg med egen rapport for etisk handel

Lilleborg med egen rapport for etisk handel

-Det er viktig å synliggjøre vår verdikjede, og kunne påvirke og inspirere, sier Lilleborgs kvalitetssjef om den nye rapporten.

Artikkel
Fra sølv til gull

Fra sølv til gull

Lilleborg er opp en palleplass fra sølv til gull, i årets EcoVadis bærekraftsvurdering som leverandør til TINE.

Artikkel
- Å velge bort er like viktig som å velge

- Å velge bort er like viktig som å velge

Det sier Stig Ronander, som er fagsjef renhold i ISS Norge, om ansvaret for de ansattes arbeidsmiljø. Han mener bruk av nye metoder er den beste formen for substitusjon.

Artikkel
Grønt Punkt, hva betyr det for deg?

Grønt Punkt, hva betyr det for deg?

Du har sikkert hørt om Grønt Punkt? Og sett symbolet? Men hva innebærer det for deg som kunde?

Artikkel
Tar ansvar for avfall og emballasje

Tar ansvar for avfall og emballasje

I Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) Mat og Drikke AS har fokus på avfallsbehandling ført til en økt og høy sorteringsgrad av avfall, og i Lilleborg jobbes det med flere emballasjeprosjekter.

Artikkel
Innovasjon med internasjonal suksess

Innovasjon med internasjonal suksess

- Det er motiverende at mitt bidrag gir økt verdiskaping hos våre kunder og slår positivt ut i deres miljøregnskap, sier Lisbeth Rørmark, produktutvikleren bak Lilleborgs EnduroTimesaver.

Artikkel
Nytt renholdskonsept reduserer forbruk

Nytt renholdskonsept reduserer forbruk

Lilleborg og Cermaq har samarbeidet om å implementere konseptet EnduroPower i Cermaqs slakteri i Steigen. Rapporten er klar og viser store besparelser i forbruk av vann, strøm og tid.

Artikkel
Fat og containere på avveie er sløsing med dyrebare ressurser

Fat og containere på avveie er sløsing med dyrebare ressurser

Industriell emballasje kan og bør brukes flere ganger. Det er godt for kloden, og det er godt økonomisk. Likevel havner mesteparten av den på avveie.

Artikkel
Svanen: Substitusjon i praksis

Svanen: Substitusjon i praksis

Lilleborg har fornyet svanelisensen for Basiclean rengjøringsprodukter i henhold til nye og strengere kriterier. Les om hvordan det gir miljømessige forbedringer av produktene.

Artikkel
For et renere hav

For et renere hav

-Vi, som en del av fremtidens næringsliv, trenger et sunt og bærekraftig hav, sier Karoline Sommerstad, produktsjef i Lilleborg og representant i UN Global Compacts Norges havplattform.

Artikkel
Mikrofiber og mikroplast

Mikrofiber og mikroplast

Er mikrofiber bra, eller er det et miljøproblem? Lilleborg deltar i SINTEFs forskningsprosjekt om utslipp av mikroplast i forbindelse med vask av mikrofiber.

Artikkel
Vask, men ikke grønnvasking!

Vask, men ikke grønnvasking!

Lilleborg stiller seg bak innholdet i grønnvaskingsplakaten, og lover å gjøre vårt ytterste for å følge prinsippene i den i vår markedsføring og kommunikasjon.

Artikkel
Pris til Lilleborg for beste bruker av Svanemerket

Pris til Lilleborg for beste bruker av Svanemerket

Under Svanekonferansen i Oslo 28. mai mottok Lilleborg prisen for beste merkebruker i bedriftsmarkedet 2019.

Artikkel
Svanen; 30 år og like aktuell!

Svanen; 30 år og like aktuell!

Miljømerket Svanen har eksistert i 30 år, og Lilleborg var blant de første til å ta det i bruk. Med stadig nye og skjerpede krav er Svanen fortsatt en viktig faktor for bærekraftig produktutvikling.

Artikkel
Vil spre kunnskap om bærekraft

Vil spre kunnskap om bærekraft

- Hvorfor skal bare direktører og ingeniører ha kunnskap om bærekraft, spør Kristoffer. Jeg brenner for at de som har kundekontakt skal kunne formidle hvor gode vi er, med trygghet og selvsikkerhet.

Artikkel
Nå ny og bedre!

Nå ny og bedre!

- Hørt det før? Men hva betyr det? I Lilleborg er forbedring av miljøegenskaper og produktenes bærekraftsprofil høyt prioritert.

Artikkel
Bærekraft og digitalisering leder an!

Bærekraft og digitalisering leder an!

Lilleborg ligger i front når det gjelder å imøtekomme stadig høyere miljøkrav fra kundene i vår bransje.

Artikkel
Først ute med svanemerkede spesialvaskemidler for medisinsk utstyr i Norge

Først ute med svanemerkede spesialvaskemidler for medisinsk utstyr i Norge

Endelig har vi svanemerkede produkter i DekoRen+, Lilleborg sin serie for rengjøring av medisinske instrumenter og utstyr.
Artikkel
Norsk fabrikk

Norsk fabrikk

Lilleborgs flytende rengjøringsmidler produseres ved Orklas fabrikk, kun noen mil fra hovedkontoret på Skøyen.