Bærekraft

Lilleborg - ren og nær verdiskapning

Lilleborg ble etablert i 1833. I mer enn 180 år har vi vært med på å definere rengjøringsmarkedet i Norge. Som en betydelig leverandør i bransjen, har vi et stort ansvar for å sette bærekraft på dagsorden. Det tar vi på alvor.

Lilleborg har utviklet en bærekraftstrategi som tydeliggjør våre målsetninger og ansvaret vi påtar oss. Vi ønsker å bidra til en mer bærekraftig fremtid med produktutvikling og forbedringstiltak som skaper verdi både for samfunnet og for Lilleborg.

Jente og høstblader

Våre 3 pilarer i bærekraftsstrategien er: Grønt fotavtrykk, friske mennesker og ansvarlig verdikjede. Disse pilarene er valgt fordi bærekraft handler om produkter med lavest mulig miljøbelastning, velvære for menneskene som er i kontakt med produktene og produktenes verdikjede. Dette er en helhet vi tar ansvar for gjennom:

Grønt fotavtrykk
– Innovasjon med fokus på bærekraft
– Miljøsertifisering
– Substitusjon av råvarer
Grønt fotavtykk, Lilleborg, Orkla.

Friske mennesker (våre medarbeidere, samarbeidspartnere, samfunnet generelt sett)
– God hygiene og trygg mat for våre samarbeidspartnere
– Sikker håndtering av våre produkter
– Ergonomiske produkter/metoder som fremmer god helse
– Nærvær til våre medarbeidere
– Bistand til frivillige organisasjoner
Ikon friske mennesker, bærekraft Lilleborg, Orkla.

Ansvarlig verdikjede
– Ansvarlig kjemileverandør
– God etisk handel
– Miljøeffektiv produksjon
Ikon ansvarlig verdikjede, bærekraft Lilleborg, Orkla.

Vi ønsker å bidra til en mer bærekraftig fremtid for våre kunder, for rengjøringsbransjen og for norsk natur. Vi håper vår bærekraftsstrategi vil inspirere og hjelpe deg som kunde til å støtte opp under målene i deres bærekraftsstrategi som igjen er viktig for deres kunder.

 

Spørsmål eller behov for hjelp? Ta kontakt med vårt kundesenter.

Lilleborg - ren og nær verdiskapning
“Lilleborg skal opptre som ansvarlig leverandør ved å utvikle bærekraftige produkter og systemer i tråd med god etisk handel og miljøeffektiv produksjon.”
- Lilleborgs bærekraftsløfte 2017