Strå

Bærekraft

Lilleborg har utviklet en bærekraftstrategi som tydeliggjør våre målsetninger og ansvaret vi påtar oss. Vi ønsker å bidra til en mer bærekraftig fremtid, med produktutvikling og forbedringstiltak som skaper verdi både for samfunnet og for Lilleborg.

Vårt bærekraftsløfte: Vi skal opptre som en ansvarlig leverandør ved å utvikle bærekraftige produkter og systemer i tråd med god etisk handel og miljøeffektiv produksjon.

Våre tre pilarer i bærekraftstrategien er: Grønt fotavtrykk, friske mennesker og ansvarlig verdikjede. Disse pilarene er valgt fordi bærekraft handler om produkter med lavest mulig miljøbelastning, velferden for menneskene som er i kontakt med produktene og produktenes verdikjede.

FN har definert 17 bærekraftsmål. Vi har plukket ut 8 av disse (nr. 3,6, 8, 12, 13, 14, 15 og 17) hvor vi har konkrete tiltak knyttet til våre tre pilarer.

Grønt fotavtrykk

 1. Kontinuerlig arbeid med substitusjon for å bidra til å redusere forurensning og minimere utslipp av farlige kjemikalier
 2. Alle innovasjoner vurderes i forhold til bærekraft – del av Innovasjonsprosessen
 3. Miljømerking av våre produkter som Svane og EU Ecolabel (EU blomsten) Kontinuerlig forbedring ihht. nye kriterier og merking av flere produkter.
 4. Fortsette utrullingen av metoder som gir en miljøgevinst (vann, energi, redusert forbruk)
 5. Fokus på miljøaspekter i transportavtalene våre
 6. Nytt energieffektivt hovedkontor miljøsertifisert i henhold til BREEAM-NOR Excellent
 7. Deltagelse i SINTEF Mikrofiberprosjekt og UN Global Compact nasjonale havplattform

 

Friske mennesker

 1. Redusert belastning med god ergonomi og forenklede og automatiserte metoder
 2. Redusere aerosoler med riktige verktøy
 3. Trygg mathygiene på profesjonelle kjøkken og næringsmiddelindustri gjennom kurs/ opplæring i hygiene og produkter, fokus på mattrygghet og HMS.
 4. Tilgjengelig informasjonsmateriell for våre produkter for å sikre trygg og riktig bruk (SDS og brukerinfo)
 5. Substitusjon av råmaterialer ihht. ny kunnskap med fokus på allergener og CMR, samt fjerne unødvendige råstoffer
 6. Produkter og metoder som bidrar til å sikre gode sanitærforhold og hindrer smittespredning
 7. Produkter godkjent for bruk i vannbehandling for å sikre rent drikkevann
 8. Bidra til samfunns/-frivillige initiativer

 

Ansvarlig verdikjede

 1. Forpliktet oss gjennom medlemskap i IEH (Initiativ for Etisk Handel)
 2. Alle leverandører må signere Code of Conduct.
 3. Optimalisere vår produktemballasje og riktig avhending for våre kunder
 4. Fabrikken i Ski jobber kontinuerlig med reduksjon av energi- og vannforbruk og utslipp/avfall.
 5. 100% sertifisert palmeolje (RSPO segregert eller mass balance) i 2020
 6. Styrke etablerte og nye partnerskap for å nå bærekraftsmålene, gjennom å samarbeide med kunder, leverandører og Ecopartnere/ nettverk.

 

Vi ønsker å bidra til en mer bærekraftig fremtid for våre kunder, for rengjøringsbransjen og for norsk natur. Vi håper vår bærekraftstrategi vil inspirere og hjelpe deg som kunde til å støtte opp under målene i deres bærekraftstrategi som igjen er viktig for deres kunder.

Her kan du lese Lilleborgs bærekraftstrategi.

Spørsmål eller behov for hjelp? Ta kontakt med vårt kundesenter.

Artikkel
Vask, men ikke grønnvasking!

Vask, men ikke grønnvasking!

Lilleborg stiller seg bak innholdet i grønnvaskingsplakaten, og lover å gjøre vårt ytterste for å følge prinsippene i den i vår markedsføring og kommunikasjon.

Artikkel
Pris til Lilleborg for beste bruker av Svanemerket

Pris til Lilleborg for beste bruker av Svanemerket

Under Svanekonferansen i Oslo 28. mai mottok Lilleborg prisen for beste merkebruker i bedriftsmarkedet 2019.

Artikkel
Nye Uniq Duotex mopper!

Nye Uniq Duotex mopper!

Et bedre miljøalternativ for en bærekraftig fremtid.

Artikkel
Svanen; 30 år og like aktuell!

Svanen; 30 år og like aktuell!

Miljømerket Svanen har eksistert i 30 år, og Lilleborg var blant de første til å ta det i bruk. Med stadig nye og skjerpede krav er Svanen fortsatt en viktig faktor for bærekraftig produktutvikling.

Artikkel
Vil spre kunnskap om bærekraft

Vil spre kunnskap om bærekraft

- Hvorfor skal bare direktører og ingeniører ha kunnskap om bærekraft, spør Kristoffer. Jeg brenner for at de som har kundekontakt skal kunne formidle hvor gode vi er, med trygghet og selvsikkerhet.

Artikkel
Nå ny og bedre!

Nå ny og bedre!

- Hørt det før? Men hva betyr det? I Lilleborg er forbedring av miljøegenskaper og produktenes bærekraftsprofil høyt prioritert.

Artikkel
Bærekraft og digitalisering leder an!

Bærekraft og digitalisering leder an!

Lilleborg ligger i front når det gjelder å imøtekomme stadig høyere miljøkrav fra kundene i vår bransje.

Artikkel
Norsk fabrikk

Norsk fabrikk

Lilleborgs fabrikk på Ski har en årlig produksjon på rundt 30.000 tonn og er blant de mest avanserte fabrikker for produksjon av flytende vaskemidler i Europa.

Artikkel
Først ute med svanemerkede spesialvaskemidler for medisinsk utstyr i Norge

Først ute med svanemerkede spesialvaskemidler for medisinsk utstyr i Norge

Endelig har vi svanemerkede produkter i DekoRen+, Lilleborg sin serie for rengjøring av medisinske instrumenter og utstyr.
Artikkel
Vil du redusere matsvinnet ditt? Nå lanseres FoodWaste

Vil du redusere matsvinnet ditt? Nå lanseres FoodWaste

Artikkel
Samfunnsansvar i Orkla

Samfunnsansvar i Orkla

Vi jobber for å oppnå forretningsmessig lønnsomhet i tråd med grunnleggende etiske verdier og med respekt for individer, miljø og samfunn.