Nytt renholdskonsept reduserer forbruk

Lilleborg og Cermaq har samarbeidet om å implementere konseptet EnduroPower i Cermaqs slakteri i Steigen. Rapporten er klar og viser store besparelser i forbruk av vann, strøm og tid.

– Vi ønsker å gjøre ting på en smartere måte, og redusere vårt fotavtrykk, sier Truls Eirik Aasjord, fabrikksjef med 35 års erfaring fra lakseindustrien.

Økt oppetid

For fiskeslakterier er produksjonstid, også kalt «oppetid», viktig. Omlegging av renholdsrutiner som fører til lavere tidsbruk på renhold, og dermed mer tid til produksjon er positivt. Det gir også større frihet i produksjonsplanleggingen. EnduroPower har frigjort tilsvarende 27,5% årsverk i rengjøringstid, som kan brukes til slakting. Oppstarten indikerer opptil 30% reduksjon i renholdskostnader.

– I lengre perioder kjører fabrikken to skift med produksjon etterfulgt av ett skift med renhold. Tidligere kunne vi ha problemer med å bli ferdig med renholdet, spesielt med opptørkingen, forklarer Aasjord.

– Vi ville øke produksjonstiden i fabrikken, og hørte om erfaringene til et kjøttslakteri i landsdelen som vi syns var spennende. Det er alltid et mål å søke etter nye metoder for å bedre effektiviteten.

Han sier prosjektet først ble presentert for deres HACCP-gruppe og godkjent der. Videre ble renholdsteamet forelagt planene, for at alle skulle være innstilt på forandringene som må til for å komme i mål. Et slikt prosjekt må være forankret, ikke bare i ledelsen, men også hos renholderne.

Kvalitetsleder Yvonne Møller og fabrikksjef Truls Eirik Aasjord i Cermaq. Foto: Frank Schubert/Cermaq.

Kraftig redusert vannforbruk

Tradisjonelt forspyles alle overflater i et slakteri før det deretter skumlegges, avspyles, desinfiseres og finspyles, for så å tørke. EnduroPower fjerner behovet for forspyling, og både vann og energi til denne prosessen blir spart. I tillegg er produktene enklere å spyle av enn tradisjonelle rengjøringsmidler, slik at vannmengden minsker også under det som tidligere ble sett på som hovedvask. Reduksjon i vannforbruk til renhold er estimert til 18.400 kubikkmeter vann per år, mens det tilhørende varmeforbruket er redusert med tilsvarende 10.400 kg CO2-ekvivalenter.

Aasjord forteller at jobben nå er enklere for renholderne ved at de slipper grovspylingen, men at det blir like rent. I næringsmiddelindustrien er hygiene kritisk viktig, og dette er alltid nøye overvåket. Både synlig renhet og mikrobiologisk status er kontrollert og fulgt opp av kvalitetsleder Yvonne Møller ved slakteri Steigen i Cermaq.

– Vi har fått god opplæring og informasjon fra Lilleborg både før og under implementeringen, og jeg tenker at etter hvert er det ingen som vil tilbake til den gamle metoden. Den største forskjellen er at vi har redusert bruk av arbeidstimer uten at det har gått ut over kvaliteten på renholdet, ifølge Yvonne Møller.

Bidrar til FNs bærekraftsmål

For Cermaq er det viktig at driften er i tråd med en bærekraftig politikk, og de har pekt ut flere av FNs bærekraftsmål som relevante for virksomheten.

– Cermaq er opptatt av bærekraft, og vi jobber målrettet med det innen flere felt. EnduroPower prosjektet er et viktig steg videre i dette arbeidet, forklarer fabrikksjefen, og legger til at tilgang på rent vann og strøm er ikke er en selvfølge.

Cermaq deltar, som Lilleborg, i FNs havplattform (UN Global Compacts samarbeid for bærekraft). Innen bærekraft fokuserer Cermaq på disse områdene og FN-målene: Sunn og næringsrik mat, levende hav, mennesker, ansvarlig produksjon og klima. Cermaq Norge er sertifisert etter den internasjonale miljøledelsesstandarden ISO 14001.

EnduroPower er tatt i bruk i Cermaqs lakseslakteri i Steigen. Foto: Stein Eidsmo Hova/Lilleborg.

Utviklet av Lilleborg

EnduroPowerkonseptet er utviklet av Lilleborg, og ble først lansert innen kjøttindustrien. Ved å ta i bruk et nytt og spesialdesignet produkt, kan vaskeprosessen rasjonaliseres samtidig som hygieneresultatene blir like gode eller bedre.

Salgskonsulent fisk og havbruk, John Hjalmar Johansen, legger vekt på at kundens ledelse må være med på laget:
– Å ta i bruk EnduroPower handler ikke bare om renholderne, men om hele bedriften, og forankring i ledelsen er viktig for å få full effekt.

Johansen har erfaring både fra kjøtt og fisk og mener likhetene er større enn forskjellene med tanke på hva EnduroPower kan bidra med. Han berømmer Cermaqs ledelse for å være godt forberedt, og klare for å ta i bruk det nye renholdskonseptet.

Mer informasjon:

Om Cermaq
Om Cermaqs bærekraft
Om UN Global Compacts havplattform
Om Lilleborgs EnduroPower

Skrevet av: Vivi Lindahl

Foto: Frank Schubert/Cermaq og Stein Eidsmo Hova/Lilleborg

Flere artikler

Scroll to Top