Informasjon og kundestøtte

Lilleborg - ren og nær verdiskapning

Lilleborg utvikler og selger effektive og bærekraftige hygiene- og rengjøringssystemer til det profesjonelle markedet. Vårt hovedfokus er å skape verdi for våre kunder gjennom reduserte totalkostnader samtidig som vi sikrer et hygienisk, godt resultat.

Sikkerhetsdatablad

Sikkerhetsdatablad

Sikkerhets- og miljøaspektet er sentralt i all produktutvikling hos oss i Lilleborg. Når du benytter vårt produktsøk på lilleborg.no, vil sikkerhetsdatabladet tilknyttet produktet du søker etter komme opp automatisk.

Brosjyrer og renholdsguider

Her finner du oversikt over Lilleborgs brosjyrer og renholdsguider. 

Instruksjonsfilmer

Vi i Lilleborg har laget instruksjonsfilmer som skal hjelpe deg i din hverdag der du er. Flere av filmene er brukerguider som er enkle, visuelle og gir veiledning om bruk og vedlikehold på forskjellige kategorier.

Retur av IBC og fat

Tomme IBCer og fat levert av Lilleborg returneres til Mauser-Noreko AS som sørger for vask, gjenbruk og gjenvinning.

Bestilling av retur gjøres via e-post: norway@mauserpackaging.com eller
telefon 69 23 33 40.

Retur er kostnadsfritt for Lilleborgs kunder, men forsendelsen bør bestå av:

  • minimum 4 IBC samt eventuelle plastfat
    –  eller minimum 8 plastfat

Restinnhold i IBC og fat blir behandlet som farlig avfall, og derfor tar Noreko seg betalt for destruksjon av restinnhold over 5 liter per IBC og over 1 liter per fat. Det mest lønnsomme vil uansett være å ha gode rutiner for å bruke opp alt innhold i innkjøpte IBC og fat. IBC og fat behøver ikke skylles før retur, men de bør være uten skader.

Mauser-Noreko AS sørger for vask og gjenbruk av IBCene, jfr. www.noreko.com.
Gjenbruk forlenger levetiden og verdien på emballasjen, og IBCene kan gjenbrukes inntil 8 ganger. Innsamling og rekondisjonering bidrar til å redusere energiforbruk, råstofforbruk og ikke minst spare miljøet med hundretusenvis av tonn klimagasser hvert år.

Mindre emballasje av hardplast, som f.eks. kanner, leveres til et av Grønt Punkts innsamlingsanlegg. Grønt Punkt har avtale med omlag 70 innsamlere som er forpliktet til å ta i mot emballasje av hardplast gratis. Innsamlerne gjør eventuelt en videre bearbeiding og sortering før plastemballasjen sendes videre til materialgjenvinning.

Les mer her eller ta kontakt med din avfallshåndterer for innsamling av mindre emballasje i hardplast.

Vår industriavdeling

Her finner du oversikt over våre selgere i industriavdelingen.

Scroll to Top