Åpenhetsloven

Åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger  

Åpenhetsloven er en ny lov som gjelder fra 1. juli 2022. Formålet er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos forretningsforbindelser og i leverandørkjeder. Som produsent har vi ansvaret for å holde oversikt over egen leverandørkjede for å avdekke og unngå risiko for – og brudd på – menneskerettighetene. Dette gjøres gjennom regelmessige aktsomhetsvurderinger. 

Ved forespørsel skal alle norske produsenter kunne gi informasjon om hvordan de overvåker risiko, samt kunne svare på andre spørsmål om sin leverandørkjede. Det betyr at du kan sende oss spørsmål om vår produksjon relatert til arbeidet med menneskerettigheter og anstendig arbeid, og etter loven forvente å få et svar. 

Har du spørsmål om disse temaene, kontakt vårt Kundesenter.

 

Aktsomhetsvurderinger – hva gjør Lilleborg? 

Lilleborg har vært medlem av Etisk Handel siden 2005, og vi bruker blant annet deres verktøy og ressurser for aktsomhetsvurderinger. Vi leverer årlig en medlemsrapport som er offentlig tilgjengelig på Etisk Handels hjemmeside og kan lastes ned.  

Lilleborg, som en del av Orkla, omfattes av Orklas policy for menneske– arbeidstakerrettigheter. Policyen er basert på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og beskriver hovedprinsippene for hvordan vi vil håndtere de menneske- og arbeidstakerrettighetene som er mest relevante for den daglige driften. I policyen beskriver vi hvordan vi ønsker å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og jobbe med forbedringstiltak både i egen virksomhet og i leverandørkjeden.  

Mer informasjon om vårt arbeid knyttet til aktsomhetsvurderinger finnes i Orklas års- og bærekraftsrapport i kapitlene Samfunnsansvaret vårt, Bærekraftige innkjøp, og Omtanke for mennesker og samfunn. 

 

2023 vil vi også rapportere årlig inn til Forbrukerrådet.