Åpenhetsloven

Aktsomhetsvurderinger – hva gjør Lilleborg?  

Lilleborg har vært medlem av Etisk Handel siden 2005, og vi bruker deres verktøy og ressurser for aktsomhetsvurderinger. Lilleborgs offentlige redegjørelse etter åpenhetsloven kan du laste ned her, og er også tilgjengelig via Etisk Handels hjemmeside.  Der kan også historiske redegjørelser lastes ned. Den beskriver måten vi jobber med aktsomhetsvurderinger, våre prioriterte risikoer for negativ påvirkning/skade, status på tiltaksarbeidet, samt overordnede målsetninger.  

Lilleborg har forankret aktsomhetsmodellen inn som del av verdikjeden – både når det gjelder innovasjoner, eksisterende portefølje av produkter og tjenester, og eksisterende og nye leverandører. Vi har oversikt over våre leverandører og sikrer strukturert tilnærming til evaluering og oppfølging av disse via vårt ISO9001-sertifiserte kvalitetsstyringssystem. 

Lilleborg har over 70 direkteleverandører, med flere underleverandører. Vi krever at alle direkteleverandørene våre godkjenner Orklas Supplier Code of Conduct som beskriver våre leverandørkrav knyttet til menneskerettigheter og andre tema innenfor bærekraft. Dette betyr at leverandøren forplikter seg til å utføre sin produksjon i samsvar med internasjonalt anerkjente standarder knyttet til menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og antikorrupsjon. Vi overvåker leverandørene våre gjennom leverandørevalueringer og tredjepartsrevisjoner. 

Lilleborg og Orkla-konsernet 

Lilleborg omfattes av Orklas policy for menneske– arbeidstakerrettigheter. Policyen er basert på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og beskriver hovedprinsippene for hvordan vi vil håndtere de menneske- og arbeidstakerrettighetene som er mest relevante for den daglige driften. I policyen beskriver vi hvordan vi ønsker å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og jobbe med forbedringstiltak både i egen virksomhet og i leverandørkjeden.   

Vi rapporterer til Orklas års- og bærekraftsrapport, og Orkla ASAs redegjørelse etter åpenhetsloven, hvor man kan lese mer om Lilleborgs og Orkla-konsernets arbeid med aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet og leverandørkjeden ( Åpenhetsloven – Orkla Norway).

Åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger   

Åpenhetsloven er en lov som gjelder fra 1. juli 2022, og fra 2023 har vi redegjort og rapportert i henhold til kravene i åpenhetsloven. Formålet er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos forretningsforbindelser og i leverandørkjeder. Som produsent har vi ansvaret for å holde oversikt over egen leverandørkjede for å avdekke og unngå risiko for – og brudd på – menneskerettighetene. Dette gjøres gjennom regelmessige aktsomhetsvurderinger.  

Ved forespørsel skal alle mellomstore og store norske produsenter kunne gi informasjon om hvordan de overvåker risiko, samt kunne svare på andre spørsmål om sin leverandørkjede. Det betyr at du kan sende oss spørsmål om vår produksjon relatert til arbeidet med menneskerettigheter og anstendig arbeid, og etter loven forvente å få et svar.  

Har du spørsmål om disse temaene, kontakt vårt Kundesenter. 

Scroll to Top