Stolte lilleborgere: En trygghet for kunden

Kvalitetssjef Annemarie Barker (40) mener vårt fokus på kvalitet og bærekraft er en trygghet for kunden.

– Hva er dine viktigste oppgaver i Lilleborg?

– Som kvalitetssjef er det å sikre at vi jobber etter effektive og gode prosesser som gjør at vi totalt sett opprettholder kundetilfredsheten eksternt med det vi leverer av varer, tjenester og kompetanse. I tillegg har jeg en rolle i ulike avdelinger i Lilleborg for å bidra til at vi kommer i mål eller til en konklusjon i innovasjons- eller andre typer prosjekter, forteller Annemarie Barker.


Kvalitetssjef Annemarie Barker

Annemarie mener det er en stor fordel å være ISO-sertifisert (som Lilleborg ble første gang i 1993/94). Hun sier kvalitetsstandarden 9001 bidrar til at vi leverer det som forventes, og håndterer og følger opp eventuelle avvik på en systematisk måte. En revitalisering av systemet for et par år siden har bidratt til nye verktøy og en god forankring og eierskap innad i bedriften.

– Du er en av Lilleborgs bærekraftsambassadører, og har flere oppgaver knyttet til bærekraft?

– Ja, sammen med Supply Chain, ser jeg på verdikjeden og følger opp at våre leverandører tilfredsstiller våre krav med hensyn til bærekraft. Både varer og tjenester har hatt en reise fra A til Å når de kommer til kunden.

Rapportering til Etisk Handel og EcoVadis inngår også i Annemaries oppgaver, og hun forklarer at Etisk Handel hjelper Lilleborg med å forbedre egen verdikjede, samt sikre at man strekker seg lenger i arbeidet med aktsomhetsvurderinger og bærekraftig forretningspraksis. (Se lenger ned).

– Hva gjør deg til en stolt lilleborger etter 14 år i bedriften?

– Det å jobbe et sted hvor du føler du har kollegaer som ser deg, og som du føler du har en rolle for. Å føle at man er inkludert, og har en stemme som kan bli hørt, svarer hun.

Hun syns det er lett å gjenkjenne og identifisere seg med Lilleborgs verdier, og at jobben føles meningsfull når man har tillit og tiltro til arbeidsgiveren sin.

Når Annemarie ikke er på jobb, er hun håndballmor, eller gjerne på reise for å oppleve kultur, språk og mat fra andre land.


Skrevet av: Vivi Lindahl

Foto: Arkivfoto Lilleborg

Flere artikler

Scroll to Top