Stolte lilleborgere: Tar ingen snarveier

Ingrid Malene Apeland Eymundsson (38) er senior produktutvikler og regulatorisk rådgiver i Lilleborgs utviklingsavdeling. Hun har doktorgrad i organisk kjemi, og seks års fartstid i Lilleborg. 

Ingrid Malene Apeland Eymundsson


Ingrid er ansvarlig for Lilleborgs tøyvaskprodukter og for mopper og kluter. Hennes oppgaver er å sørge for at produktene har riktig kvalitet og egenskaper med hensyn til effektivitet, stabilitet, pH, skumming, ergonomi med mer.

– I tillegg er miljøaspektet viktig. Vi jobber mye med å velge riktige råvarer, og bytte til bedre alternativer med tanke på HMS og bærekraft når vi får ny kunnskap. Substitusjon er et lovpålagt krav, forklarer hun.

I dette arbeidet inngår også søknader og fornyelser av svanemerking. Som en av Lilleborgs bærekraftsambassadører er Ingrid opptatt av tiltak som kan støtte overordnede mål og minske produktenes fotavtrykk.

Den andre delen av jobben i utviklingsavdelingen er det regulatoriske ansvaret.

– Myndighetene gir føringer for innhold, som for eksempel forbud mot eller grenser for fosfat. Det er strenge regler for desinfeksjonsmidler, med høye krav til tester og registreringer. Det er også mange krav knyttet til fare- og transportmerking, emballasje og dokumentasjon som sikkerhetsdatablad og etiketter, sier Ingrid.

– Hva er det beste med jobben din?

– Kontakten og samarbeidet med mange forskjellige mennesker og funksjoner er spennende. Alt fra fabrikken og råvareleverandører, til faglige diskusjoner med myndighetene, kundene våre, selgere og ikke minst teknikerne i Lilleborg som er hands-on hos kunden.

Ingrid mener det er viktig å ha god kommunikasjon med dem for å lære mest mulig, og kunne gjøre en god jobb i produktutviklingen.

– Hva gjør deg til en stolt lilleborger?

– Jeg er stolt av å jobbe i et firma som er opptatt av å gjøre ting ordentlig, og ikke ta snarveier. Et eksempel på dette er signeringen av grønnvaskingsplakaten, der lilleborg bekrefter at vi ikke påstår mer enn de står inne for.

Hun mener Lilleborg investerer mye både i produkter og bærekraft, tuftet på innsikt og testing. Produktutvikleren er også stolt av at Lilleborg ikke bare selger kjemi, men en fullverdig pakke med kompetanse og kvalitet.

Når Ingrid ikke er på jobben bruker hun tid med familien. Med en toåring i huset, er den tidligere interessen for salsadansing for tiden lagt til side. Hun har tidligere studert i utlandet, og er glad i å reise. Fritid og ferie går ofte med til å treffe venner i utlandet.

Skrevet av: Vivi Lindahl, 12.06.24

Foto: Lilleborg

Flere artikler

Scroll to Top