– Viser at vi bryr oss 

Det sier Bjørn Undertun Kvalvik i ISS om å la medarbeidere gjennomføre Lilleborgs Hygieneakademi.

– Hygiene er kritisk i vår bransje, og vi ønsket å heve de ansattes hygienekompetanse, forklarer han.  
Undertun Kvalvik er segmentsdirektør i avdelingen Industry & Manufacturing, renholdstjenester som er rettet mot næringsmiddelindustri, farmasi og øvrig industri. Hovedtyngden er innen kjøtt, fisk og bakeri, der krav til hygiene er veldig høye. 

Bjørn Undertun Kvalvik

Valgte Hygieneakademiet

– Hva var bakgrunnen for å velge Hygieneakademiet fra Lilleborg? 
– Vi så at Lilleborg hadde gjort et stort arbeid med å utvikle Hygieneakademiet. Vi har også eget materiell, men syns Hygieneakademiet så bra ut, og tenkte at vi med det kom enklere til målet, forklarer Undertun Kvalvik. 

Han sier det er unødvendig for ISS å bruke tid på å utvikle noe som finnes fra før. Undertun Kvalvik vektlegger at Lilleborg har vært leverandør og samarbeidspartner for ISS i mange år, og at det derfor er naturlig at kompetanse inngår, på lik linje med produkter og andre tjenester. 

– Det er stadig høyere krav fra våre kunder om å dokumentere vår kompetanse.  

Motiverer de ansatte 

E-læringskurset ISS har gjennomført er på 10 timer per person. Det skal sikre at 250 ansatte får grunnleggende kunnskap, og at renholdet utføres ihht. nødvendig HMS-krav og hygienenivå. 

– På hvilken måte er dette viktig for deres HMS-arbeid og kompetanseheving hos egne ansatte?  
– Det motiverer de ansatte, og gir en teoretisk bakgrunn for vårt praktiske arbeid.  

Bjørn Undertun Kvalvik mener Hygieneakademiet er et godt utgangspunkt. Driftslederne i ISS setter kunnskapen i bruk gjennom samtaler om kvalitet, kjemi og metoder ute hos sine kunder. I følge segmentsdirektøren er kurset positivt tatt imot av de medarbeiderne som har gjennomført. Han sier det stilles mange gode spørsmål i kjølvannet av kurset, og legger til at kundene deres også setter pris på det. 

Næringen er utsatt for mange revisjoner, og da er det viktig å ha både kunnskap og dokumentasjon i orden. – Det er viktig å satse på kompetanse, det viser at vi bryr oss om kvalitet, helse, miljø og sikkerhet, avslutter han. 

Trygg mat

Siv Elin Ulfsnes jobber med rådgivning og salg innen EPT, kurs og kompetanse i Lilleborg. Hun mener det viktigste ved Hygieneakademiet er at det gir likt kompetansenivå rundt hygiene og renhold innenfor næringsmiddelindustrien. Økt kompetanse gir trygghet til de som utøver sitt arbeide som igjen øker kvaliteten på sluttresultatet.

Siv Elin Ulfsnes

– Det er et fag som må læres og forstås hvis man vil lykkes med å produsere trygg mat. Det er jo målet. Hvis man ikke har forståelsen, så vil man heller ikke kunne utøve arbeidet som kreves for å ivareta verdiene til arbeidsgiver eller kunde, det ser vi jo gang på gang, sier hun. 

– Det web- og modulbaserte kursprogrammet er tilrettelagt for de som jobber med renhold og hygiene innen matindustrien, forklarer Siv Elin.  

Hygieneakademiet inneholder kurs både om HMS, renholdsmetoder, mikrobiologi og andre mer avanserte kurs på flere ulike språk etter gjeldende standarder til mathygiene. Etter en avsluttende prøve med krav til 80% svarprosent for bestått, får deltakerne et kursbevis. Modulene har interaktive oppgaver underveis i kurset, noe som gjør læringen enda lettere og mer spennende for deltakerne.   

Fakta om ISS

  • ISS leverer FM-tjenester innenfor Renhold, Mat, Eiendom, Support og Workplace 
  • ISS har +9000 medarbeidere i Norge med over 120 nasjonaliteter 
  • ISS leverer sine tjenester med egne medarbeidere i hele Norge 
  • ISS har kontorer i hele Norge inkludert Svalbard 
  • Industri & Produksjon – ISS World 

Les mer om e-læringsprogrammet for næringsmiddelindustrien

Hygieneakademiet – Lilleborg.no 

Skrevet av: Vivi Lindahl, 06.06.24

Foto: ISS/Lilleborg

Flere artikler

Scroll to Top