Nytt gull fra EcoVadis

Lilleborg har for andre gang fått gull i den årlige EcoVadis-evalueringen vi gjør som leverandør til TINE SA.

Produktsjef i Lilleborg Industri, Madeleine Husby, sier: – Det er utrolig gøy at vi scorer så høyt innenfor de områdene som er viktig for både oss og kunden vår. Samarbeid er nøkkelen for å lykkes med bærekraftmålene, og vi er glade for å ha kunder som bidrar til at vi til stadig strekker oss lengre.

En grundig gjennomgang

TINE benytter EcoVadis for å vurdere og rangere sine leverandører. EcoVadis ble startet i Paris i 2007, og er et internasjonalt evalueringsprogram eller «scorcard» for bedrifters bærekraftsarbeid. Tjenesten fokuserer på hvor integrert bærekraftsprinsippene og sosialt ansvar (CSR) er i bedriftens forretnings- og ledelsessystem. De fire områdene som vurderes er miljø, arbeids- og menneskerettigheter, etikk og bærekraftig innkjøp.

Ifølge Utviklingsdirektør Margit Anette Bleg Hegna i Lilleborg er dette er godt verktøy for TINE når de skal vurdere sine leverandører. TINE kan lettere vise kunder at de etterlever egen bærekraftspolitikk med strenge krav til leverandørene.

– Lilleborg gjør en grundig gjennomgang, og får god dokumentasjon på hva vi gjør, og hvor vi bør foreta endringer.

Harmonerer med Lilleborgs miljøfokus

Margit sier Lilleborg scorer høyt på miljødelen, og at undersøkelsen harmonerer godt med Lilleborgs bærekraftssatsning. Punkter som har gitt mest poeng er arbeid med emballasje, substitusjon og miljømerking av produkter. Opplæring og Lilleborgs samarbeid med forskningsmiljøer, tiltak i fabrikk for å spare strøm og vann samt avfallshåndtering slår også positivt ut.
Den første gangen Lilleborg gjennomførte evalueringen som leverandør til TINE, var det mange produksjonsrelaterte spørsmål, mens det nå er utvidet fokus på sosial ansvarlighet og etisk handel (code of conduct), samt leverandørens personalpolitikk.

Forbedring ga resultat

– Lilleborg AS har som et selvstendig Orkla-eid selskap økt egen innsats med hensyn til leverandører, forklarer Margit.
Som del av Orklafellesskapet har vi vært del av deres systemer, verdigrunnlag og rapporteringer.  De siste årene har Lilleborg jobbet mer med grønne innkjøp og egen kontroll og oppfølging av etisk handel, noe som har slått positivt ut i evalueringen både i fjor og i år ifølge utviklingsdirektøren. Lilleborg utarbeider, som medlem i Etisk Handel Norge, egen årlig rapport knyttet til ansvarlig innkjøp.

Les mer:

Ecovadis

Bærekraft i TINE

Skrevet av: Vivi Lindahl

Foto: Vivi Lindahl

Flere artikler

Scroll to Top