Grønt Punkt, hva betyr det for deg?

Du har sikkert hørt om Grønt Punkt? Og sett symbolet? Men hva innebærer det for deg som kunde?

Lilleborg er medlem i organisasjonen Grønt Punkt, og vi kan derfor merke vår emballasje med grønt punkt-symbolet. Medlemskapet fornyer og betaler vi for hvert år, og mottar et oppdatert medlemsbevis. Årskontingenten bruker organisasjonen til å utvikle systemer for retur, gjenbruk og resirkulering. Men hva betyr dette for din bedrift som kunde?

Gratis levering

Grønt Punkt Norge har avtale med cirka 100 innsamlingsstasjoner som har forpliktet seg til å ta imot sortert plastemballasje. Det er gratis for Lilleborgs kunder å levere hardplastkanner fra oss til mottak i ordningen. Grønt Punkt garanterer at plastemballasjen som samles inn blir materialgjenvunnet. Dersom plastkannene eller mottaket ikke er med i ordningen, vil den sortert plasten trolig brennes istedenfor å bli nye produkter. Her kan du levere emballasje med Grønt Punkt gratis til gjenvinning.

Hva kan du levere?

Ordningen omfatter emballasje i hardplast på under 100 liter. Også tom og dryppetørr emballasje som har inneholdt farlig avfall/faremerket kjemi kan leveres med visse unntak.*

Hardplast egner seg godt til gjenvinning, og Lilleborgs kanner i HDPE er optimalisert for resirkulering. Granulatet kan brukes til å produsere en rekke nye plastprodukter, som dermed får vesentlig lavere CO2-avtrykk enn ved bruk av såkalt jomfruelig plast. Å minimere bruk av nye oljeråstoffer er et viktig ledd i bærekraftsarbeidet, og Lilleborg er i dialog med emballasjeleverandører for å kunne bruke resirkulert plast i våre egne kanner.

Jo mer som samles inn, jo lettere er det å etablere gode sirkulære systemer, og økt bruk av resirkulert plast i stadig flere produktgrupper! Les mer om resirkulering her.

For kunder som handler produkter på fat og container har Lilleborg samarbeid med andre aktører om innsamling, rekondisjonering og gjenbruk av emballasjen, som beskrevet her.

*Emballasje merket med akutt giftig, kronisk helsefare, oksiderende, gass under trykk eller eksplosjonsfarlig må leveres på gjenvinningsstasjon eller annet godkjent mottak for dette. De kan ikke leveres til resirkulering. Det samme gjelder kanner fra brannfarlige produkter som har signalordet «Fare.»

Skrevet av: Vivi Lindahl

Foto: Vivi Lindahl

Flere artikler

Scroll to Top