Fat og containere på avveie er sløsing med dyrebare ressurser

Industriell emballasje kan og bør brukes flere ganger. Det er godt for kloden, og det er godt økonomisk. Likevel havner mesteparten av den på avveie.

Det er store mengder IBC containere og plastfat i omløp i løpet av et år. Disse kan brukes om igjen inntil åtte ganger. Men da må bransjen sammen ta et tak. Selv om det finnes gode systemer for innsamling, rekondisjonering og resirkulering, viser det seg at under 50 prosent av containerne og bare 14 prosent av fatene går inn i kretsløpet igjen.

– Det betyr at store og verdifulle ressurser ikke kan gjøres rede for. Mye kan rett og slett være på avveie, sier Karoline Sommerstad, produktsjef og bærekraftsambassadør i Lilleborg, og fortsetter:

– Totalt snakker vi i 2020 om 76 tonn plast og 45 tonn metall som ikke er levert til gjenbruk. Det er ikke bra for miljøet. Det er rett og slett lite bærekraftig, og vi skulle gjerne sett at andelen som går til gjenbruk, øker betydelig.

En rekondisjonert IBC container gir 100 kg mindre CO2-utslipp enn å produsere en ny IBC. Det tilsvarer omtrentlig en flytur Oslo-Trondheim for én passasjer.

Lilleborg har som produsent et ansvar for å legge til rette for at fat og containere har et resirkuleringssystem, og inngikk i februar i år en ny avtale med Noreko om innsamling, vask, rekondisjonering og resirkulering av IBC containere og 200 liters plastfat.

Ambisiøse mål
Målet for 2021 er å øke returgraden til 65 prosent, for så å øke gradvis mot målet om 100 prosent resirkulering innen 2025.

– Det er et ambisiøst mål, og vi er avhengig av å få med oss kundene våre, understreker Sommerstad.

Fornøyde kunder
De som bruker systemet, er svært godt fornøyd med det.

– De får en trygg og god avhending av brukt emballasje, de sparer miljøet så vel som kostnader, og ikke minst; de bidrar til den sirkulære økonomien og et mer bærekraftig samfunn, sier Sommerstad.

Dette kan avdelingsleder Hege Eggesbø i Nortura skrive under på.

– Her på Forus er vi veldig fornøyd med at Lilleborg har en returordning for IBC. Dette passer godt inn i vår filosofi om å levere tilbake emballasje til gjenbruk og eventuelt til resirkulering, sier Eggebø, og legger til:

– For oss veier miljøhensynet tungt, men det er også praktisk for oss å få lov til å sende IBC i retur fordi vi ikke trenger å ordne med å få sendt disse som spesialavfall.

Enkel ordning
Tomme fat og IBC levert av Lilleborg returneres til Mauser-Noreko AS som sørger for vask og gjenbruk, jfr. www.noreko.com.

Bestilling av henting skjer via systemet www.ibc-collect.com, alternativt via e-post: norway@mauserpackaging.com eller telefon 69 23 33 40.