Lilleborgs bærekraftstrategi

Våre tre pilarer i bærekraftstrategien er: Grønt fotavtrykk, friske mennesker og ansvarlig verdikjede.

FN har definert 17 bærekraftsmål. Vi har plukket ut 8 av disse (nr. 3, 6, 8, 12, 13, 14, 15 og 17) hvor vi har konkrete tiltak knyttet til våre tre pilarer.

Grønt fotavtrykk

Mål: 12, 13, 14 og 15.

1. Alle innovasjoner vurderes i forhold til bærekraft – del av Innovasjons-prosessen

2. Miljømerking av våre produkter som Svane, EU Ecolabel (EU blomsten) og lignende. Kontinuerlig forbedring ihht. nye kriterier og merking av flere produkter.

3. Fortsette utrullingen av metoder som gir en miljøgevinst (vann, energi, redusert forbruk).

4. Kontinuerlig arbeid med substitusjon av råstoff for å bidra til å redusere forurensning og miljøpåvirkning

5. Optimalisere vår produktemballasje​

  • Kanner av HDPE og samme materiale i kanner, kapsel og etikett – optimalt i forhold til resirkulering​ (design for gjennvinning)
  • IBCer og fat som gjenbrukes (sirkulære emballasjeløsninger)
  • Opptil 80% resirkulert materiale i fat​
  • Fjernet sort fargestoff i kapsler

Friske mennesker

Mål: 3, 6, 8 og 17

1. Redusert belastning med god ergonomi og forenklede og automatiserte metoder

2. Redusere aerosoler med riktige verktøy

3. Trygg mathygiene på profesjonelle kjøkken og næringsmiddelindustri gjennom kurs/ opplæring i hygiene og produkter, fokus på mattrygghet og HMS

4. Tilgjengelig informasjonsmateriell for våre produkter for å sikre trygg og riktig bruk (SDS og brukerinfo)

5. Substitusjon av råmaterialer ihht. ny kunnskap med fokus på allergener og CMR, samt fjerne unødvendige råstoffer

6. Produkter og metoder som bidrar til å sikre gode sanitærforhold og hindrer smittespredning

7. Produkter godkjent for bruk i vannbehandling for å sikre rent drikkevann

Ansvarlig verdikjede

Mål: 8, 12, 13, 15 og 17

1. Forpliktet oss gjennom medlemskap i Etisk Handel (EH)

2. Alle leverandører signerer Code of Conduct og vi følger opp leverandørene på dette med risikovurderinger og revisjoner

3. Fokus på miljøaspekter i transportavtalene våre

4. Energieffektivt hovedkontor miljøsertifisert i henhold til BREEAM-NOR Excellent

5. Årlig bidra til et samfunns/-frivillig initiativ eller som en del av et Orkla initiativ

6. Styrke etablerte og ny partnerskap for å nå bærekraftsmålene, gjennom å samarbeide med kunder, leverandører og Ecopartnere/ nettverk

  • Velge leverandører som har en klar bærekraftstrategi (råvare, emballasje, etisk handel)
  • Et nettverk med samarbeidspartnere for kunnskap og innspill (bla. Svanen, Grønt Punkt, myndigheter)
  • Delta i forsknings- og samarbeidsprosjekter (bla. Sintef Mikroplast, STAMI aerosoler, Circular packaging cluster)

Vi ønsker å bidra til en mer bærekraftig fremtid for våre kunder, for rengjøringsbransjen og for norsk natur. Vi håper vår bærekraftstrategi vil inspirere og hjelpe deg som kunde til å støtte opp under målene i deres bærekraftstrategi som igjen er viktig for deres kunder.

Se også vår og Orklas policy for menneske– arbeidstakerrettigheter, samt bærekraftsrapportfor mer informasjon om vårt arbeid som en ansvarlig leverandør.

Spørsmål eller behov for hjelp? Ta kontakt med vårt kundesenter.

Artikkel redigert/ tiltak oppdatert: 27.04.23

Skrevet av: Vivi Lindahl

Foto: Lilleborg AS

Flere artikler

Scroll to Top