– Å velge bort er like viktig som å velge

Det sier Stig Ronander, som er fagsjef renhold i ISS Norge, om ansvaret for de ansattes arbeidsmiljø. Han mener bruk av nye metoder er den beste formen for substitusjon.

Å vurdere bedre løsninger med tanke på helse, miljø og sikkerhet er et lovpålagt krav både for produsenter og brukere av produkter. Substitusjonsplikten er omtalt i produktkontrolloven, og i arbeidsmiljøloven, og er en kontinuerlig prosess i kunde-leverandørforholdet mellom ISS og Lilleborg.

Stig Ronander

Tar ansvar for arbeidsmiljøet

I følge Ronander ønsker ISS minst mulig «unødvendige» stoffer i sine kjemikalier, og foretrekker derfor produkter uten farge, og spesielt parfyme for å unngå allergifremkallende stoffer.

Fagavdelingen samarbeider tett med avdelingen for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMSK) i ISS, med hensyn til arbeidsmiljø og påvirkning på folk.

Stig Ronander understreker at det er vel så viktig hva de velger bort.
– Flere leverandører har sine produkter oppført i materialleverandørenes FDV-dokumentasjonen. Det fører til at vi mange steder blir bedt om å benytte kjemikalier vi ikke kjenner og ikke kan gå gode for overfor våre ansatte. Vi er strenge på hva vi utsetter våre ansatte for. Han trekker fram ozon som eksempel på noe ISS ikke ønsket å bruke. Dersom vi får oversendt FDV dokumenter med vedlikeholdsprodukter som ikke er miljømerket ser vi etter mer miljøvennlige alternativer til disse.

Svanemerking er substitusjon i praksis

Mens Lilleborg var tidlig ute og svanemerket flere produkter i første halvdel av 1990-tallet, var ISS blant de første til å miljømerke sin tjenesteleveranse i 2013.

– Det har hele tiden vært høyt fokus på miljø og kjemiforbruk i ISS, men da vi inngikk en stor kontrakt med COOP Norge ble dette satt i system og vi gikk «all in» for Svanemerket, sier Ronander.

– På hvilken måte påvirker det valget av produkter og metoder?

– Svanemerket og EU-blomsten er svært viktige faktorer ved valg av produkter og metoder, både på grunn av ytre miljø og helse og trivsel for våre ansatte. Fagavdelingen, renholds- og HMS-avdelingen har faste møter der vi går igjennom kjemiproduktene vi bruker. Vi vurderer, tester og erstatter produkter jevnlig, forklarer Stig Ronander.

For å opprettholde miljømerkingen skal minimum 80 % av produktene som benyttes til renholdet være miljømerket med Svanen eller EU-blomsten, noe som i neste runde stiller krav til Lilleborg som leverandør tiI ISS. En høyere andel miljømerkede produkter gir høyere score for renholdstjenesten.

Silje Ebbell Tøge

Tar ut unødvendige stoffer

– Vi har i lang tid vært opptatt av å granske og bytte ut råstoffer som en naturlig del av produktutviklernes arbeidsoppgave, sier Silje Ebbell Tøge (bildet), administrerende direktør i Lilleborg.

Hun forteller at tverrfaglig samarbeid mellom Lilleborgs avdelinger for teknisk- og kjemisk utvikling, salg- og marked og andre muliggjør nye, gode løsninger. Men om ingen er i den andre enden for å ta imot, hjelper det ikke.

Silje Ebbell Tøge opplever det som inspirerende å ha kunder som er så fremoverlente som ISS, og har samme syn på substitusjon og bærekraft som Lilleborg.

– At kunden setter krav til oss bidrar samtidig til at vi må tenke nytt, og ha god fart i vårt arbeid. Vi er veldig stolte av å ha ISS som kunde, legger hun til.

Nye metoder og samarbeid med leverandør

Stig Ronander mener ISS stadig må være kreative i å redusere bruk av kjemi, på vei mot et mål om kjemifritt daglig renhold. Han forklarer at det i hovedsak handler om bruk av mikrofiber og Twisterpads som muliggjør redusert bruk av kjemikalier. Svanemerkingen av renholdstjenesten stiller krav både om miljømerkede kjemikalier og om redusert forbruk. ISS utfordrer leverandører på kjemifrie metoder og alternative løsninger som en viktig del av sitt eget substitusjonsarbeid.

Lilleborg deltok i en studie om sprayflasker i regi Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) i 2015/16. Den viste lav eksponering, men også at det var prosentvis stor forskjell mellom ulike dyser og metoder.

– ISS byttet ut sprayflasker med dynkeflasker for mange år siden, for å hindre at våre ansatte eksponeres for aerosoler, sier Ronander.

– På hvilken måte kan dere påvirke eller samarbeide med leverandør for å endre innhold i produkter?

– Har man felles mål om en tryggere arbeidshverdag og en sunnere natur er det enkelt å samarbeide. Vi kan også, som stor aktør, velge vekk produkter som har helsefarlig eller miljøfarlig innhold til fordel for mer miljøvennlige alternativer og på den måten få leverandører til å endre sine produkter, avslutter den erfarne fagsjefen.

Lilleborgs substitusjoner i 2021:

  • Byttet konserveringsmiddel i tre produkter
  • Byttet et råstoff med allergifremkallende konservering til et uten
  • Tatt ut farge av syv produkter
  • Fjernet eller byttet parfyme i tre produkter
  • Fornyet svanemerking av tre produkter
  • Byttet tensid i seks produkter, til variant som er mer nedbrytbar/til varianter med fornybart og sertifisert opphav
  • Fjernet to råstoff som unødige
  • Byttet ut all eller deler av EDTA med MGDA i de to gjenværende produktene med EDTA innen ikke-industriell rengjøring.

Les mer:

Skrevet av: Vivi Lindahl

Foto: ISS og Lilleborg

Flere artikler

Scroll to Top