Ny avtale reduserer utslipp med 90%

Lilleborgs anbudsrunde og nye avtale med MAERSK kutter 90% av CO2-ustlippene på langdistansesjøtransport.

– Vi valgte MAERSK fordi de hadde god dokumentasjon og system for sertifisering av biodrivstoff. De eier flåten selv og kan dermed påvirke direkte med sine beslutninger. I tillegg har de god tilgang på annengenerasjons* biodrivstoff ved et stort nettverk av havner, sier Sourcing Manager Karoline Lindsholm Bunzel i Lilleborg.

Henter varer selv

– Hva slags transportbehov har Lilleborg?
– Vi transporterer alt innkommende gods (fca/ex works incoterms). Det betyr at vi har ansvar for frakt via sjø, bil og tog fra cirka 70 lokasjoner i hele verden. Hun legger til at Lilleborg gjør dette fordi de gjør sentrale avtale sammen med andre Orklaselskap, som gir gode betingelser.

De fleste leverandørene er i Europa, og noen i Asia. I tillegg har Lilleborg utgående frakt til kunder. Da henter Lilleborgs valgte transportør varer på Ski og leverer til kunden. Denne transporten er på avtale og velges etter anbud. Ofte kan Lilleborg velge mellom flere aktører i en inngått avtale.

Generelt har transport høyt utslipp, Lilleborg må derfor optimalisere hvordan de handler så de får fulle biler, og ikke kjører med ledig kapasitet. Under corona var det generelt et problem å skaffe nok containere, og EUs nye regelverk EU Mobility Package, har gitt noen utfordringer med tilgjengelighet i markedet på grunn av kjøretider og krav om retur til utgangspunkt. Lilleborg har likevel opprett holdt en høy leveringsgrad.

Annengenerasjons biodrivstoff

– Vi har hatt anbud ute på det vi kaller «deep sea,» det vil si sjøtransport fra Asia og USA. («Short sea» er en annen avtale som omfatter Europa). Innen «deep sea» kunne vi velge mellom tre aktører som også tilbød biodrivstoff. Disse leverandørene fikk presentere seg og sin løsning for oss, sier Lindsholm Bunzel (bildet).

Sourcingansvarlig og utviklingsdirektør/ bærekraftsansvarlig gikk igjennom dokumentasjon og systemer for å kvalitetssikre at sertifisering og opprinnelsesmerking av drivstoffet er reell og kvalitativ. Den nye transportavtalen ble tatt i bruk i februar 2023, og reduserer utslippet av CO2 med 36 tonn på «deep sea» sjøtransport.

– Det betyr at vi kutter utslippet med 90% av hva det var før, altså en kraftig reduksjon, fastslår Sourcing Manageren.

Stiller krav

Lilleborg ønsker å påvirke direkte, og ta en ledende posisjon i å gjøre gode, bærekraftige valg. Dette gjøres ved å stille krav til egne leverandører. Valget av MAERSK er bevisst, og Lilleborg oppfatter det som en stor fordel at transportøren har høy troverdighet, og ikke driver grønnvasking.

– Hva innebærer den nye avtalen for våre kunder?

– Biodrivstoff koster mer enn bensin/diesel, men fordi vi har fått til en god avtale med ny leverandør vil omleggingen ikke medføre økte kostnader for kundene. Lilleborgs kunder stiller generelt høye krav til ansvarlighet, og at man ikke grønnvasker. Vi ønsker å gå foran med et godt eksempel og håper og tror at kundene våre vil være med oss på den reisen, avslutter hun.

*
Førstegenerasjonsbiodrivstoff: Er laget av førstegenerasjonsavlinger (f.eks. mais, soya, raps, palmer, sukkerrør, sukkerroer, solsikke, energivekster) eller råstoff som vanligvis brukes til fôrformål.
Annengenerasjonsbiodrivstoff: Er laget av biomasseavledet drivstoff fra avlingsplanter eller avfall, for eksempel brukt matolje eller matavfall.

Les mer:

MAERSK og biodrivstoff

Skrevet av: Vivi Lindahl

Foto: MAERSK og Lilleborg

Flere artikler

Scroll to Top