Vil spre kunnskap om bærekraft

– Hvorfor skal bare direktører og ingeniører ha kunnskap om bærekraft, spør Kristoffer. Jeg brenner for at de som har kundekontakt skal kunne formidle hvor gode vi er, med trygghet og selvsikkerhet.

Lilleborg har i likhet med resten av Orkla, økt og tydeliggjort engasjementet innen bærekraft. Av FNs 17 bærekraftsmål, har Lilleborg plukket ut åtte relevante, der det er mulig å påvirke i positiv retning. For å forankre og dele det som gjøres, er det utnevnt 11 bærekraftsambassadører. Vi har tatt en prat med Kristoffer Freding fra salg industri.

Ambassadøren

Kristoffer Freding er kundeansvarlig innen mat og drikkevare, og har 10 års fartstid i Lilleborg. Jobben består i å veilede kunder innen rengjøringsmidler, utstyr, metoder, hygiene, samt kostnadseffektivisering og redusert bruk av vann og energi i renholdsprosessen.

– Du tok initiativ til å bli bærekraftsambassadør for Lilleborg. Hva var bakgrunnen for det?
– Før et salgsmøte i Industriavdelingen, der bærekraft var en av postene, ble det avdekket at jeg følte meg usikker på hva jeg skulle si og svare til kunder om dette. Jeg er blant de som har jobbet lengst i avdelingen. Hvis jeg ikke er trygg på hva bærekraft er og hva vi gjør, er det flere enn meg som har godt av å lære mer, tenkte jeg. Jeg sa derfor at jeg ønsket å forstå begrepet bærekraft, og gjerne ville ta på meg jobben med å være ambassadør i Industri salg.

– Hva motiverer deg til å jobbe for miljø?
– Jeg er opptatt av det bredere begrepet «bærekraft», forklarer Kristoffer. Vi ser en tendens til at det tas upopulære og upopulistiske beslutninger i dag for å oppnå noe bedre i fremtiden. Valg som gjøres nå kan gi bedre oppvekstsvilkår senere, – hvis vi våger å velge rett. Det er et konkurransefortrinn å ha etikk, moral og ansvar for miljø og samfunn høyt på agendaen, sier han. Bærekraftsambassadøren mener det er viktig med kunnskap for å forstå beslutningene som blir tatt.

Kunden

– Hva er dine kunder opptatt av?
– De er opptatt av god hygiene med lavest mulig kostnad for renhold, sier Kristoffer. Det er en økende trend at de blir mer opptatt av miljø og bærekraft, men det er potensial for øke engasjementet.

– På hvilken måte kan Lilleborgs bærekraftsarbeid ha betydning for kunden?
– Mine kunder får kjemi levert på tank, container eller fat. Lilleborg tilbyr gjenbruk av containere/IBC. Kunder kan få gratis henting av containere ved Lilleborgs samarbeid med Noreko. Vi har i år utvidet tilbudet slik at også fat kan leveres til resirkulering,
samtidig med henting av container, forklarer Kristoffer.

Kristoffer trekker spesielt frem «substitusjonsplikten» som et bidrag fra Lilleborg.
– Det er fylkesmannen som følger opp dette lovkravet, og det har økt fokus. Mine kunder er opptatt av det. Her er Lilleborg langt framme, og kan hjelpe kunden med å oppfylle sine forpliktelser, sier Kristoffer. Han legger til at han syns både bedrifter og privatpersoner i større grad bør bry seg om hvem de handler med, og hvordan leverandørkjeden ser ut med hensyn til etisk handel, bærekraftspolitikk og oppfølging av ansvar bakover i kjeden. Som del av Orkla, følger Lilleborg Orklas Code of Conduct.

En kontinuerlig prosess

Arbeid med bærekraft er en integrert del av Lilleborgs hverdag, og inngår i alle deler av virksomheten. Målene Lilleborg har plukket ut er god helse (3), rent vann og gode sanitære forhold (6), anstendig arbeid og økonomisk vekst (8), ansvarlig forbruk og produksjon (12), stoppe klimaendring (13), liv under vann (14) og på land (15), samt samarbeid for å nå målene (17).

Forholdet mellom leverandør og kunde er spesielt omfattet av FN-mål nummer 8 og 12. Kristoffers daglige jobb med å hjelpe kunder å oppnå god hygiene, er direkte relatert til mål 3 og 6. God hygiene i næringsmiddelproduksjon er vesentlig for å opprettholde god helse. Rent vann og gode sanitærforhold utgjør kjernen av Lilleborgs virksomhet som leverandør til det profesjonelle renholdsmarkedet.

Les mer:

Lilleborgs bærekraftbrosjyre
Artikkel om substitusjon
Orklas Code of Conduct

Skrevet av: Vivi Lindahl

Foto: Vivi Lindahl

Flere artikler

Scroll to Top