Svanen: Substitusjon i praksis

Lilleborg har fornyet svanelisensen for Basiclean rengjøringsprodukter i henhold til nye og strengere kriterier. Les om hvordan det gir miljømessige forbedringer av produktene.

I 2015 lanserte Lilleborg Basiclean, en serie renholdsprodukter spesielt rettet mot anbudssegmentet. Alle de fem variantene til interiør/gulv, speil/glass, sanitær, kalkfjerning og grovrengjøring ble svanemerket, og i den prosessen brukstestet av en rekke kunder. Lisensen gikk ut i november, og er i løpet av året fornyet i henhold til nye og skjerpede kriterier. Fornyelsen tok vesentlig lenger tid enn den opprinnelige søknaden, og viser tydelig hvordan bruk av svanemerking fører til reelle forbedringer.

Krav til fornybare råvarer og politikk for økt bruk av fornybare råvarer

Produktene produseres ved Orklas fabrikk i Ski Næringspark, en fabrikk som er sertifisert med hensyn til bruk av fornybare råvarer. Da produktene ble satt sammen, var dette ikke et stort fokus ettersom de fleste tensider tradisjonelt sett har vært basert på petrokjemisk råstoff. Lilleborg har etablert en tydelig politikk for å øke andelen tensider med plantebasert opphav, og loggfører opphavet til alle nye råvarer. Grønnere produkter er på agendaen i alle møter med råvareleverandører. I fornyelsen ble to petrokjemisk baserte tensider erstattet med ett nytt plantebasert, som er RSPO-sertifisert. Formålet med å benytte tensider med plantebasert opphavet er selvsagt å senke CO2-utslippet, eller karbonfotavtrykket. Det ene tensidet som ble erstattet, viste seg i tillegg å ikke ha tilfredsstillende anaerobisk nedbrytbarhet (uten oksygen). Generelle krav til tensider er at de skal være aerobisk lett nedbrytbare (med oksygen) ihht OECD 301 a-f tester. Svanens krav går altså lenger enn det lovpålagte kravet fra internasjonale og norske myndigheter.

Farger, parfyme og konserveringsmidler

Ingen av Basicleanproduktene inneholder farge eller parfyme, men de med pH mellom 2 og 11 inneholder konserveringsmidler for å hindre vekst av mikroorganismer. Ved den første svanemerkingen ble et konserveringsmiddel med mindre mengder MIT (methylisothiazolinone) erstattet med en alternativ råvare uten dette uønskede sterke allergenet. Tross dette måtte også det nye konserveringsmiddelet erstattes, ettersom 1,5% av innholdet i råvaren var merket med miljøfare, slik biocider som regel er.

Emballasjekrav

Miljømerket Svanen tar ikke bare hensyn til innhold og effektivitet, men også til emballasjen som en viktig del av produktet. Basiclean leveres både i 1-liter og 5-liter. For 1-literen som av hensyn til optimal tetting har kork i polypropylen (PP) mens flasken er i høytetthetspolyetylen (HDPE), må det nå opplyses på etiketten at korken skal skrus av flasken før innlevering til resirkulering. Ulike plasttyper resirkuleres hver for seg, og det anses dermed som miljømessig bedre å ha kun en type plast i emballasjen.
Etter blanding og testing av nye formuleringer på laboratoriet, og ny innsending av resepter kom vi i mål tidligere i år, og lisensene for Basiclean rengjøringsprodukter er i første omgang gyldige til november 2022.

Skrevet av: Vivi Lindahl

Foto: Vivi Lindahl

Flere artikler

Scroll to Top