Lilleborg leverandør til Holmøy Maritimes nye lakseslakteri

Vi er stolte over at Holmøy Martime har valgt våre unike renholdssystemer til sitt nye lakseslakteri i Sortland kommune i Vesterålen, sier salgskonsulent John Hjalmar Johansen i Lilleborg.

Det nye bygget er tegnet av Snøhetta, noe som betyr at både design og utseende på tekniske installasjoner er viktig. Lakseslakteriet styres i stor grad av roboter og automatikk, og Lilleborgs leveranse er utarbeidet for å kunne ha et effektivt renhold og høy hygienisk standard.

Det nye lakseslakteriet er tegnet av Snøhetta.

Kraftig redusert forbruk av vann og strøm

– I tradisjonelt åpent renhold OPC (Open Plant Cleaning) og automatisert OPC forspyles alle overflater før det skumlegges, finspyles, desinfiseres og avspyles, for så å la overflatene tørke, forklarer Johansen.

Holmøy Maritimes slakteri vil ha et lavtrykksanlegg utarbeidet for EnduroPower. Dette fjerner behovet for forspyling, og bidrar til betydelige innsparing av både vann og energi sammenliknet med et tradisjonelt renhold.

Salgskonsulent John Hjalmar Johansen i Lilleborg.

CIP-systemet (Cleaning In Place) er konstruert med både aktiv dosering og sirkulasjon i et lukket system. Det reduserer sirkulasjonstiden og kjemi- og vannforbruket. Totalt vil Holmøy med dette få et anlegg som bidrar til både bedre økonomi og redusert CO2 avtrykk.

Fra venstre: Kato Lund (teknisk sjef) og Børge Holm (daglig leder) fra Holmøy, samt John Hjalmar Johansen (salgskonsulent) og Rasmus Selseth (kommersiell direktør) i Lilleborgs avdeling for næringsmiddelindustri.

Ren og nær verdiskapning

– Lilleborg har jobbet tett med oss i planleggingen, og vi har fått mye god informasjon fra tidlig i prosessen, sier Holm.

John Hjalmar Johansen forklarer at Lilleborg fokuserer på å ha god dialog med kunden gjennom hele prosessen, for å kunne forstå deres behov, og utarbeide løsninger som ivaretar kundens forventinger til funksjon og kvalitet.

– Det er viktig at fabrikken er ren, så vi kan levere sikker og trygg mat, understreker den daglige lederen. Lilleborg skal levere produkter, metoder og oppfølging som bidrar til dette.

At Snøhetta fikk oppdraget med å tegne bygget, forklarer Børge Holm på denne måten:
– Målet er å skape en arbeidsplass der de ansatte trives, og et bygg som både ansatte, lokale innbyggerne og eierne er stolte av.

Det nye lakseslakteriet er under oppføring på Sortland i Vesterålen.

Når anlegget står ferdig i mars 2024 vil Holmøy Maritime ha et lakseslakteri bygget for fremtiden. Med Lilleborgs løsninger vil renholdet bidra til et lavere miljøavtrykk og muligheter for høy effektivitet.

Les mer om Holmøy
Les mer om EnduroPower

Skrevet av: Vivi Lindahl

Foto: Holmøy Maritime og arkivfoto Lilleborg

Flere artikler

Scroll to Top