Norsk fabrikk

Lilleborgs flytende rengjøringsmidler produseres ved Orklas fabrikk, kun noen mil fra hovedkontoret på Skøyen.

Lilleborgs flytende rengjøringsmidler produseres ved Orklas fabrikk i Ski. Produktene har vært produsert i Ski Næringspark siden daværende Lilleborg Storforbrukere etablert egen virksomhet der i 1989. Dagens fabrikk er kraftig utvidet siden den tid, og produserer en stor del av Orkla Home and Personal Cares kjente merkevarer til det nordiske markedet. Fabrikken har flere ulike produksjonslinjer som håndterer mange forskjellige formater og resepter. Årlig produksjon er på over 30 000 tonn.

Tidlig ute med miljøledelse

Fabrikken i Ski har vært sertifisert etter miljøledelsessystemet NS-EN ISO 14001 helt siden 2001. Dette krever kontinuerlig fokus på alle miljøaspekter ved driften og produksjonsvirksomheten. Fabrikken har en klar miljøpolitikk og jobber målrettet med forbedringer. I tillegg har fabrikken et sertifisert kvalitetsledelsessystem i henhold til NS-EN ISO 9001, og er sertifisert for god produksjonspraksis (GMP) av kosmetikk, NS-EN ISO 22716, siden 2020. Arbeid etter Lean-prinsipper ligger til grunn for alt som foregår i fabrikken, og operasjonssystemet brukes aktivt til tapsanalyser og optimalisering av prosesser.

Gjenbruk og resirkulering

Det er strenge reguleringer knyttet til produksjonsbedrifter, og det kreves konsesjon for utslipp fra fabrikker. I Ski er det kjemiske oksygenforbruket (KOF-verdien) knyttet til utslipp på under halvparten av det konsesjonen åpner for, og det arbeides aktivt for å bringe verdien ytterligere ned. Et viktig ledd i dette er gjenbruk av vaskevann. Ved å benytte vaskevann fra skylling av tanker som vann i produksjon av andre varer, sparer man både bruk av vann, og ikke minst utslipp av vann med vaskemiddelrester. En komplisert matrise i fabrikken holder oversikt over hva som brukes hvor.

Fabrikken jobber også med kildesortering og resirkulering, og leverer blant annet baksidepapiret til etiketter til gjenvinning. På denne måten spares store mengder papiravfall.

Sertifisert bruk av planteråstoff

For å minke CO2 utslipp og klimaavtrykk er det en dreining i utgangsstoff for tensider (overflateaktive, vaskeråstoff) fra oljebasert til plantebasert. Stiftelsen Miljømerking i Norge stiller i oppdaterte kriterier til svanemerking av rengjøringsmidler, krav om økt andel plantebasert råstoff. Både raps, kokos og palmeolje kan benyttes istedenfor olje, og selv om palmeolje i stor grad ta ut av matvarer, der de har andre bedre alternativer, brukes det i økende grad til fremstilling av tensider. For å kunne svanemerke produkter kreves det at palmeolje skal være av RSPO MB (massebalansert) kvalitet.

RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) er en sertifiseringsordning som skal sikre at palmeoljen som inngår i våre råvarer kommer fra plantasjer som ikke medfører avskoging. Hele verdikjeden blir sertifisert, og fabrikken har selv vært RSPO-sertifisert siden 2020 og har over 99% RSPO MB.

Skrevet av: Vivi Lindahl

Foto: Lilleborg AS

Flere artikler

Scroll to Top