Nå ny og bedre!

– Hørt det før? Men hva betyr det? De fleste seriøse produsenter jobber med å forbedre sine produkter og tjenester. I Lilleborg er forbedring av miljøegenskaper og produktenes bærekraftsprofil høyt prioritert, og et viktig bidrag i vår og kunders etterlevelse av “subsititusjonsplikten.”

God helse, og ansvarlig produksjon og forbruk er to av FN-målene Lilleborg har satt fokus på, og gjort til sine egne. – Av FNs 17 bærekraftsmål, har vi plukket ut åtte, der vi ser vi kan gjøre en innsats, sier utviklingsdirektør Margit Anette Bleg Hegna. Hun leder avdelingen med kjemikere i Lilleborg, og trekker frem utskifting av konserveringsmidler som eksempel på substitusjon.

Substitusjon er bærekraft

«Substitusjonsplikten» en del av det norske lovverket, og sier at man alltid skal vurdere om det finnes bedre alternativer med hensyn til helse, miljø og sikkerhet. For produsenter betyr det å lete etter råvarer med best mulig HMS-profil. For kunder betyr det å vurdere om man kan bytte produktet med et annet. Dersom to produkter kan brukes til den samme oppgaven, skal produktet med snillest faremerking velges, med mindre det er spesiell grunn til ikke å gjøre det. Å bytte fra et ikke-svanemerket til svanemerket produkt, er også eksempel på god substitusjon. De som ønsker å vite mer om paragraf 3 a, substitusjonsplikt, kan lese «Lov om kontroll med produkter» på lovdatas hjemmeside.

FNs bærekraftsmål

FN har utarbeidet 17 bærekraftsmål, som verdens ledere har gitt sin tilslutning til. Målene handler om fokusområder for tiltak som skal gi mat, bedre helse og sanitære forhold for folk, – rett til utdanning, likestilling og anstendige arbeidsforhold, – samtidig som miljø på land og i vann ivaretas, og klimaendringene stoppes, – og mennesker holder fred med hverandre og samarbeider. Vi i Lilleborg kan bidra innen helse (3), rent vann og sanitære forhold (6), anstendig arbeid og økonomisk vekst (8), ansvarlig forbruk og produksjon (12), stoppe klimaendring (13), liv under vann (14) og på land (15), samt samarbeid for å nå målene (17). Bærekraft berører hele virksomheten og organisasjonen, forklarer Margit Hegna.

Nytt konserveringsmiddel

Konserveringsmidler tilsettes produkter for å hindre at mikroorganismer bryter ned, og spiser opp produktene. Spesielt produkter med pH 2-11 er utsatt. Ettersom konserveringsmidler skal ta livet av mikroorganismer (= biocid), kan de ofte være merket som «miljøfarlig». Det finnes et begrenset utvalg konserveringsmidler som egner seg for bruk til rengjøringsmidler, og flere av disse er dessverre merket som allergifremkallende. Et vanlig brukt middel er 1,2-Benzisotihazol-3(2H)-on (BIT), gjerne i kombinasjon med Metylisothiazolinon (MIT). For Lilleborg har det vært et mål å bytte ut den kontroversielle MIT med varianter som er mindre eller ikke-allergifremkallende. I 2018 har vi substituert konserveringen i Suma Renax Mild, Suma Renax Ultra, Dekoren+ Enzym og LP Gulvvoks med langt snillere, men likevel effektive konserveringsmidler.
I følge utviklingsdirektør Margit Hegna, anvender Lilleborg ikke lenger MIT som konserveringsmiddel i produkter produsert på Ski. – Vi jobber også for å påvirke råvareleverandører til å ikke tilsette MIT i råvarer vi kjøper og bruker, sier hun.

Nedbrytbarhet

Biologisk nedbrytbarhet er en av de viktigste egenskapene man ser på i forbindelse med råvarer til rengjøringsmidler. I OMO Profesjonell Hovedvask 3X ble en ikke-biologisk nedbrytbar polymer erstattet av det mer miljøtilpassede alternative MGDA i Q1-2018.
– Vi har også fjernet polysiloksaner i OMO Profesjonell Finvask. Polysiloksaner er en type polymere silisiumoksidforbindelser som blant annet er mye brukt som skumdempere i tøyvask. Slike polymere silikonforbindelser er ikke biologisk nedbrytbare, forklarer utviklingsdirektøren.

Uten farge og parfyme

Lilleborg har helt siden midten av nitti-tallet tilbudt produkter uten farge og parfyme. Serien “Free” ble lansert i 1996, og den ble senere erstattet av svanemerkede Taski-produkter med “free” i navnet. – Parfyme bidrar ikke til økt rengjøringseffekt, sier Margit Hegna. Tvert imot bidrar parfyme med en rekke unødvendige stoffer til miljøet inne og ute. Mange duftstoffer kan virke irriterende på sensitive personer, og kan i verste fall utløse en allergisk reaksjon, – selv om vi er nøye med å velge best mulig råstoffer, forklarer utviklingsdirektøren.
– Tross tilbud om parfymefrie produkter, ser vi at mange kunder ønsker at rengjøringsmidlene skal dufte litt. Ikke minst fordi parfymerte rengjøringsmidler er en kvittering på at renholderen har vært i lokalene. Slik spiller parfymen en psykologisk rolle.
Med økt fokus på HMS, er det økt etterspørsel etter parfymefrie varianter og vi har det siste året fjernet parfymen fra Suma Daglig Rengjøring D26 og Taski Jontec Grovrent. Det pågår et arbeid med å fjerne parfyme og farge fra OMO Profesjonell Tøymykner og Livasoft. I forbindelse med et parfymebytte i Renax er magnesiumsulfat tatt ut, og i Sactif Allrent er parfymen erstattet med et alternativ uten stoffet Lyral, som vurderes for en strengere merking.

Les mer:

• Substitusjon
• FNs bærekraftsmål
• Svanmerket
• Lilleborgs bærekraftsarbeid

Skrevet av: Vivi Lindahl

Foto: Lilleborg AS

Flere artikler

Scroll to Top