Lilleborg med egen rapport for etisk handel

-Det er viktig å synliggjøre vår verdikjede, og kunne påvirke og inspirere, sier Lilleborgs kvalitetssjef om den nye rapporten.

Lilleborg, som er heleid av Orkla, skilte i 2020 lag fra Orkla Home and Personal care (tidligere Lilleborg «dagligvare»), og ble et eget AS, utelukkende rettet mot profesjonelt renhold. Som selvstendig selskap er vi pålagt å rapportere om vår påvirkning på mennesker og miljø, samt å aktivt jobbe for å minimalisere vårt fotavtrykk.

Karoline Lindsholm Bunzel (t.v) og Annemarie Barker har utarbeidet rapporten.

Medlem i Etisk handel

Rapporten er utarbeidet i henhold til Etisk handles mal, og offentliggjort på deres hjemmeside. Åpenhet om funn er en vesentlig faktor. Lilleborgs arbeid med bærekraft og ansvarlighet følger også Orklas bærekraftsmål og Code of Conduct. Lilleborg redegjør for sitt bærekraftsarbeid i en felles Orklarapport, som har høstet mye nasjonal og internasjonal annerkjennelse for sin høye kvalitet.

  • Hva er bakgrunnen for denne nye rapporten om bærekraftig forretningspraksis i Lilleborg?
  • Det er veldig viktig å synliggjøre vår verdikjede, og stille krav til oss selv om kvalitetssikring av etiske spørsmål. Medlemskap i Etisk handel Norge stiller krav om rapportering, der vi hvert år må strekke oss lenger, sier kvalitetssjef Annemarie Barker.

Hun har utarbeidet rapporten sammen med innkjøpssjef Karoline Lindsholm Bunzel, og sier mye har handlet om å innhente informasjon internt i Lilleborg, og strukturere eksisterende informasjon.

  • Vi fått gode råd fra Etisk Handel, og samarbeidet med andre medlemsbedrifter i Orkla når vi skulle sette oss inn i malen for rapportering.

Ifølge Annemarie kan rapporten bidra til at våre kunder føler seg trygge på at vi gjør det som trengs for å oppnå kontroll med regelverk og etikk, og hun håper det kan inspirere kundene til selv å søke medlemskap i Etisk handel, som hun omtaler som et sterkt kompetansenettverk.

Skaper endring

  • Hva er de viktigste funnene?
  • Lilleborg gjør mye bra, og holder høyt nivå på arbeid med miljø og regelverk. Fokus framover vil være det som omtales som «det røde i det grønne skiftet,» det vil si menneskene forklarer Annemarie. Det å utfordre vår egen verdikjede på spørsmål om menneskerettigheter og menneskeverd.

Annemarie ønsker å fremheve hvor viktig handel er for påvirkning i etiske spørsmål. Pengene i handelen og kjøpekraften kan bidra til forandring og forbedring. Hun forklarer at Lilleborg med denne rapporten er på basisnivå, men når vi hvert år fremover skriver ny rapport, vil vi stille større krav.  De som har jobbet systematisk internt, og med rapportering over tid kan bli ledende på dette, og bidra til reelle forbedringer hos sine leverandører.

  • Rapporten ligger på Etisk handels hjemmeside, og den kan du lese HER.
  • Mer om Etisk handel Norge HER.

Skrevet av: Vivi Lindahl

Foto: Karoline Lindsholm Bunzel

Flere artikler

Scroll to Top