Innovasjon med internasjonal suksess

– Det er motiverende at mitt bidrag i prosjektet gir økt verdiskaping hos våre kunder, og ekstra inspirerende at det slår positivt ut i deres miljøregnskap, sier Lisbeth Rørmark, produktutvikleren bak Lilleborgs EnduroTimesaver.

EnduroPower er et konsept som fjerner behovet for forspyling i åpent renhold, og dermed sparer store mengder vann, energi, tid og penger i renholdsprosessen. Konseptet har en bedre bærekraftsprofil enn tradisjonell rengjøring, og benyttes innen næringsmiddelindustri både i Norge, og internasjonalt gjennom eksport til samarbeidspartner Diversey. Nylig ble Cermaq den første til å ta i bruk EnduroPower til fisk som beskrevet i vår artikkel fra april.

Lisbeth Rørmark er laboratoriesjef med over 16 års erfaring og PhD innen kjemi.

En enklere prosess

– For Lilleborg er det viktig at våre innovasjoner opprettholder eller forbedrer hygienisk resultat, samtidig som det effektiviserer hverdagen for våre kunder. Dette var også målsetningen for denne innovasjonen, sier Lisbeth.

Hun forklarer at rengjøringsmidler og utstyr er en liten del av kostnadsbildet innen renhold. Den største utgiftsposten er lønnskostnader. Hvis nyheter i tillegg øker produksjonstiden, er det en stor bonus. Det å kunne tilby kunden en måte å rengjøre på som sparer tid og kostnader, er viktigere enn kiloprisen på et rengjøringsmiddel.

Tidspresset mange opplever i næringsmiddelindustrien var grunnlaget for hypotesen i prosjektet. Den tradisjonelle vaskeprosessen slik vi kjenner den har stort sett vært uendret i lang tid, og hovedfokuset har vært innovasjon på produktnivå istedenfor konsept. Ved å fokusere på den totale prosessen, kunne vi enklere sørge for at det nye konseptet svarer på flere av kundens behov. Sammen med kollegaer i markedsavdelingen og salg inngikk Lisbeth i et prosjekt der målet var å utvikle et produkt som gjorde konseptet komplett. Egenskapene til produktene i EnduroPowerserien har vært svært viktige for å lykkes.

Mange blandinger og lange kvelder

– Vi visste det ville bli vanskelig å få til et stabilt produkt med de ønskede egenskapene, men innsikten prosjektgruppen hadde var viktig i starten av prosjektet. I tillegg har samarbeidet med dedikerte kunder vært vesentlig for å få på plass konseptet.

Prosjektgruppen brukte mye tid sammen på laboratoriet for å teste seg frem til versjon 1.0 av produktet. Testene inkluderte alt fra effekt på ulike typer smuss, til hvilke spyledyser som var riktige og hvordan man kunne perfeksjonere metoden. Det viste seg at det var mange faktorer som påvirket resultat.

– For å komme frem til et ferdig konsept arbeidet vi tett med noen utvalgte kunder. Prosjektgruppen var flere ganger med under hele rengjøringsprosessen for å kartlegge dagens prosess, samt teste ut og verifisere EnduroPowerkonseptet.

Internasjonal interesse og bærekraft

Fra starten av prosjektet og til lansering, har det vært lagt ned mange arbeidstimer både fra Lisbeth og resten av EnduroPower Teamet.

Interessen etter lansering har vært stor, og det jobbes kontinuerlig med implementering hos kunder. Lilleborgs internasjonale samarbeidspartner Diversey har i tillegg valgt å lansere konseptet i flere europeiske land, samt Canada.

Lisbeth, som også er en av Lilleborgs tolv bærekraftsambassadører, kan nå glede seg over at konseptet, inkludert hennes produkt EnduroTimesaver, bidrar til økt oppetid, bedre økonomi og forbedret bærekraft. Rapporter fra kunder dokumenterer stor reduksjon i både vann, energi, tid og kostnader.

Skrevet av: Vivi Lindahl

Foto: Vivi Lindahl

Flere artikler

Scroll to Top