Kurskatalog

Ingen bedrift er for liten, ingen er for stor. Vi skreddersyr et opplegg tilpasset dine behov.

Fagavdelingen i Lilleborg holder kurs i alt fra grunnleggende rengjøring og mathygiene, til mer spesifiserte kurs om desinfeksjon og tekniske kurs i service av maskiner, og kurs spesielt utviklet for næringsmiddelindustrien. I tillegg til å ha fokus på HMS (helse, miljø og sikkerhet) og riktig bruk av produkter og systemer, holder vi også mer generelle kurs om ledelse, motivasjon og arbeidsglede.

Vi ser at fokus på kompetanse bidrar til å bedre effektiviteten på arbeidet, reduserer renholdskostnadene, gir trygghet for bedriften, øker motivasjon og minsker uheldige HMS-hendelser. Skal man skille seg ut bør kurs og kompetanse settes i system. 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bidra med faglig påfyll og kompetanseheving for deg og din bedrift.

Vi holder kurs i mange temaer!

Renhold

Fagbrevkurs i renholdsoperatørfaget

Få et godt teoretisk grunnlag for å bestå den skriftlige eksamen i renholdsoperatørfaget.

Gulvpleie: Riktig renhold og vedlikehold av gulv

Lær metoder for hvordan ta best mulig vare på ulike typer gulv over tid.

Motivasjon og teamarbeid

Dette kurset har fokus på å skape gode rammer for renholdsorganisasjoner som ønsker å ha motiverte medarbeidere som spiller på lag.

Renholdsledelse og dilemmatrening

Vi bidrar til å gjøre renholdsledere mer rustet til å løse utfordringer i egen organisasjon.

Byggrenhold: Rent tørt bygg

Vi ønsker å bevisstgjøre rundt viktigheten av renhold i byggeperioden for å sikre et godt inneklima i ferdige bygg.

Renholdsplanlegging

En renholdsplan fra Lilleborg kan gi deg en standardisering av renholdet på deres bygg.

NS-INSTA 800:2018

Få en grundig innføring i hva NS-INSTA 800 er, hvorfor det er utviklet og hva det brukes til.

HMS: Innemiljø og ergonomi

Kurs i hvordan sikre en ergonomisk sikker arbeidshverdag.

Kjøkken

CLP: Et nytt faresystem

Få en innføring i det nye regelverket for klassifisering, merking og emballering av kjemikalier.

Mikrobiologi og hygiene på kjøkkenet

Få hjelp til å sikre at maten som distribueres er trygg for forbruker.

Trygg mat med IK-mat og HACCP

Få en teoretisk innsikt i og forståelse for viktigheten av IK-Mat med HACCP som et verktøy

Vaskeri

Tøyvaskekurs

Få rent tøy på en tilfredsstillende måte.

Helse

Hygiene og smitte: Personlig hygiene og institusjonshygiene

Få innsikt i viktigheten av god personlig hygiene, samt hvordan ulike typer smitte i institusjoner kan forebygges.

Smitterenhold

Øk kunnskapen om smitte i helseinstitusjoner og om hvordan redusere risiko for overføring av smitte.

Næringsmiddelrenhold

Hygieneakademiet

Økt kompetanse når det passer for deg. Med e-læring for næringsmiddelindustrien fra Lilleborg får du oppdatert fagkunnskap og grunnleggende kompetanse for dine ansatte.

Scroll to Top