Renholdsplanlegging

En renholdsplan fra Lilleborg kan gi deg en standardisering av renholdet på deres bygg.

Lilleborg tenker praktisk og ergonomisk, og fokuserer på å tilrettelegge for best mulig renholdshverdag. Renholdsplanene kan benyttes til internt renhold, samt som kravspesifikasjon ved offentlig anskaffelse.

Hvorfor velge renholdsplan fra Lilleborg?

 • – For å fastslå fornuftig stillingsstørrelse i nye eller eksisterende stillinger
 • – Du kan benytte den som en del av konkurranse- grunnlaget ved kjøp av      renholdstjenester
 • – Den gir deg en god oversikt over kostnader knyttet til renhold
 • – Den gir deg anbefalinger mht. organisering av renholdsfunksjonen
 • – Renholdsplanen kan på enkelt vis knyttes opp mot renholdsprofilene i NS-INSTA 800:2018
 • – Renholdsplanen kan benyttes som en sentral del av IK-systemet og som verktøy til å dokumentere utført renhold. F. eks. ved daglige og periodiske oppgaver, samt hovedrenhold. Serviceoppgaver kan også inkluderes i planen
 • – Lilleborg er en totalleverandør og kan bistå med opplæring, kursing og oppfølging.
 • – Viser til effektivisering i renholdsplanen med maskiner og utstyr

Innholdet i en renholdsplan

 • – Kalkyle over renholdstid
 • – Lønnskalkyle
 • – Målsettinger for renhold
 • – Utdyping og kommentarer
 • – Romlister med frekvenser og eventuelle kvalitetsprofiler
 • – Oversikt over gulvtyper
 • – Renhold og vedlikehold av gulv
 • – Anbefalte metoder og utstyr
 • – Fargelagte plantegninger med angivelse av frekvenser

Arbeidsprosessen

 • – Kartlegge hensikten med oppdraget
 • – Innhente grunnlag/ byggetegninger
 • – Befaring på bygget – informasjon fra kunden
 • – Ta hensyn til byggets utforming, innredning, overflater og renholdsvennlighet
 • – Ta hensyn til renholdsmetoder, utstyr og maskiner
 • – Områdefordeling
 • – Sende forslag på renholdsplan
 • – Presentasjon av renholdsplan
 • – Oppfølging/oppdatering av planen

Økt kompetanse gir inspirasjon og skaper trivsel. Lilleborg tilbyr flere kurs innen renhold og hygiene. Besøk vår side for kurs og kompetanse for mer informasjon eller se vår kurskatalog.

Scroll to Top