Motivasjon og teamarbeid

Motivasjon og teamarbeid


Mål
Å gi kursdeltakerne et godt teoretisk grunnlag for å bestå den skriftlige eksamen i renholdsoperatørfaget. Etter endt kurs skal deltakerne være kjent med alle emner som ligger til grunn i læreplanen, samt ha god trening i å besvare eksamensoppgaver.

Målgruppe
Renholdere som ønsker å formalisere sin kompetanse ved å ta et fagbrev i renholdsoperatørfaget, men også renholdere som ønsker et omfattende kurs som tar for seg et variert spekter av yrkets mange utfordringer.

Kursinnhold
Gjennom 11 samlinger skal Kursdeltagerne delta aktivt med både erfaringsutveksling, oppgaveløsning og få en innføring i renholdsteori. I tillegg skal de også levere inn oppgaver som er eksamensforberedende. Det er ett tema for hver samling. Disse er hentet fra læreplan i renholdsoperatørfaget. Dette kurset vil kreve en del lesing og jobbing med oppgaver på egenhånd. Oppgavene er forberedelse til eksamen, som er skriftlig. Det er lagt opp til to tentamener for at deltagerne skal få erfaring med å ”ta eksamen”.

Varighet
Kurset avholdes normalt 2 ganger per år i Lilleborg sine lokaler i Oslo. Ut over dette settes det også med jevne mellomrom opp kurs i landets andre store byer, så sant det er tilstrekkelig med deltakere. Kurset kan også avholdes på forespørsel i hele landet som bedriftsinterne kurs, og skreddersys etter kunden ønske i forhold til tidsperspektivet.Mål

Å skape gode rammer for renholdsorganisasjoner som ønsker å ha motiverte medarbeidere som spiller på lag. Kurset kan tilpasses konkrete problemstillinger etter kundens ønske, og kan benyttes som et ledd i en endringsprosess – dette kan være spesielt aktuelt ved implementering av nye renholdsmetoder eller ved innføring av
NS-INSTA 800.

Målgruppe
Alle som ønsker en ny giv og en vitamininnsprøyting i sin renholdsorganisasjon. Kurset passer for husøkonomer, så vel som utøvende renholdere.

Kursinnhold
›   Motivasjon: Hva motiverer oss til å gå på jobb?
›   Teamarbeid og konflikthåndtering, hva må leder og ansatte gjøre for å bidra til at teamet blir best mulig?
›   Kommunikasjon, hvordan skal vi snakke sammen?
›   Endring/utvikling, en viktig del av å være en moderne organisasjon.

Varighet
Tilpasses kundens ønske, vanligvis fra 3– 6 timer. Dette kurset kan også kombineres med andre kurs, dersom et mer variert kursinnhold er ønskelig.

Økt kompetanse gir inspirasjon og skaper trivsel. Lilleborg tilbyr flere kurs innen renhold og hygiene. Besøk vår side for kurs og kompetanse for mer informasjon eller se vår kurskatalog.

Scroll to Top