CLP: Et nytt faresystem

Få en innføring i det nye regelverket for klassifisering, merking og emballering av kjemikalier

 

Mål
Å gi en innføring i det nye europeiske regelverket for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger, CLP. Kursdeltakerne skal få en forståelse for de viktigste endringene innføringen av CLP medfører; i sikkerhetsdatablader, merkingen av kjemikalier, samt arbeidsmetoder og sikkerhetsrutiner på arbeidsplassen. Etter gjennomført kurs skal deltakerne være klare for overgangen til CLP.

Målgruppe
Alle som jobber med eller håndterer kjemikalier. Dette inkluderer produsenter, forhandlere, distributører, importører og brukere av kjemikalier. Du trenger ingen forkunnskaper for å delta.

Kursinnhold
›   Introduksjon til CLP: Formålet med regelverket, de viktigste endringene regelverket medfører og når regelverket trår i kraft
›   Fysiske farer, helsefarer og miljøfarer: Hvordan bestemmes merkingen til kjemikalier
›   De viktigste endringene: Etiketter, faresymboler og sikkerhetsdatablader – hvordan vil disse endres
›   Opplæring: Hvordan skal du og dine ansatte bli klar for overgangen til CLP

Varighet
Dette er et e-læringskurs som kan gjennomføres på det tidspunktet deltakeren selv ønsker. Gå inn på https://learning.diversey.com/learn for å få tilgang til kurset. Ved problemer, kontakt Lilleborgs kundesenter på telefon 815 36 000 eller på e-post kundeservice@lilleborg.no. Kurset varer i en time.

Økt kompetanse gir inspirasjon og skaper trivsel. Lilleborg tilbyr flere kurs innen renhold og hygiene. Besøk vår side for kurs og kompetanse for mer informasjon eller se vår kurskatalog.

Scroll to Top