Trygg mat med IK-mat og HACCP

Få en teoretisk innsikt i og forståelse for viktigheten av IK-Mat med HACCP som et verktøy

Mål
Få en teoretisk innsikt i og forståelse for viktigheten av IK-Mat med HACCP som et verktøy. Kursdeltakerne skal bli trygge på hvilke retningslinjer som ligger til grunn for en hygienisk og sikker matproduksjon og servering.

Målgruppe
Kurset er beregnet på de som administrerer et produksjonskjøkken, samt de som arbeider på kjøkken til daglig.

Kursinnhold
›   Mikrobiologi: Hvordan forhindre uønsket vekst eller spredning av mikroorganismer?
›   Tilberedning, fra råvare til ferdig produsert: Hvordan sikre gode rutiner for hele verdikjeden?
›   Renhold av lokaler, innredning og utstyr: Hva må til for at det er rent nok?
›   Personlig hygiene: Hvilke krav ligger til grunn for at den personlige hygienen på et kjøkken skal være tilfredsstillende og trygg?
›   IK-Mat med HACCP: Hva betyr dette for et kjøkken?
›   Regelverkskrav: Hvilke regler er et produksjonskjøkken bundet til å følge?
›   Dokumentasjon: Hvordan kan virksomheten dokumentere at regelverket følges?
›   Grunnforutsetninger: Hva må ligge til grunn for et hygienisk og sikker matproduksjon og servering?
›   Flytskjema: Hvordan lages dette, og hvordan skal det implementeres i virksomheten?
›   Risiko- og fareanalyse: Hvordan forutsi hvilke farer som kan oppstå og konsekvensene av disse?

Varighet
Kurset har en varighet på 2 til 6 timer avhengig av kundens ønske. Innholdet vil bli tilpasset den tiden som gis til rådighet, samt spesielle fokusområder knyttet til den aktuelle bedriften.

 

Økt kompetanse gir inspirasjon og skaper trivsel. Lilleborg tilbyr flere kurs innen renhold og hygiene. Besøk vår side for kurs og kompetanse for mer informasjon eller se vår kurskatalog.

Scroll to Top