HMS: Innemiljø og ergonomi

Kurs i hvordan sikre en ergonomisk sikker arbeidshverdag

 

Mål
Å gi kursdeltakerne et bevisst forhold til hvordan kroppen skal benyttes for å skape minst mulig uheldig belastning ved utførelse av profesjonelt renhold.

Målgruppe
Kurset henvender seg først og fremst til de som utfører renhold. Renholdsledere og verneombud kan også ha nytte av dette kurset.

Kursinnhold
›   Kroppens behov: Hvordan tilpasse arbeidet til kroppen?
›   Utstyr og metoder som skal sikre en ergonomisk riktig arbeidshverdag
›   Utfordringer i renhold: Fra problem til løsning
›   Risikofaktorer: Hvilke konsekvenser kan feil bruk av kroppen føre til?
›   Erfaringsutveksling: Det vil bli lagt stor vekt på kursdeltakernes egne erfaringer og         god tid til å stille spørsmål knyttet til egen arbeidsplass

Varighet
Tilpasses kundens ønske, vanligvis fra 3 til 6 timer. Dette kurset kan også kombineres med andre kurs.

Økt kompetanse gir inspirasjon og skaper trivsel. Lilleborg tilbyr flere kurs innen renhold og hygiene. Besøk vår side for kurs og kompetanse for mer informasjon eller se vår kurskatalog.

Scroll to Top