Smitterenhold

Øk kunnskapen om smitte i helseinstitusjoner og om hvordan redusere risiko for overføring av smitte

 

Mål
Øke kunnskapen i helseinstitusjoner om smitte og hvordan redusere risiko for overføring av smitte.

Målgruppe
Kurset passer for personer innen sykehus og sykehjem som er involvert i institusjonens daglige renhold og drift. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta.

Kursinnhold
I løpet av kurset vil det gis en innføring i sammenhengen mellom hygiene, smitte og renhold, offentlige krav, helsetjenesteassosierte infeksjoner, smittekjeden, mikrobiologi, infeksjonskontroll og hygieniske retningslinjer. Basale smittevernstiltak vil også bli gjennomgått sammen med håndtering av resistente mikrober. Det vil også gis innføring i håndtering av renholdsutstyr. Det vil bli lagt opp til både gruppearbeid og mulighet for erfaringsutveksling.

Varighet
Kurset avholdes med jevne mellomrom i Lilleborg sine lokaler, både som heldagskurs og 2-dagers kurs. Ut over dette kan kurset avholdes på forespørsel og skreddersys etter kundens ønske. Kursinnholdet vil kunne avvike noe dersom kun én dag stilles til disposisjon.

Økt kompetanse gir inspirasjon og skaper trivsel. Lilleborg tilbyr flere kurs innen renhold og hygiene. Besøk vår side for kurs og kompetanse for mer informasjon eller se vår kurskatalog.

Scroll to Top