Kurs og kompetanse

Økt kompetanse gir inspirasjon og skaper trivsel

Rollen som kompetansehever innenfor alle former for profesjonelt renhold og hygiene har alltid vært grunnleggende for Lilleborg. Vår fagavdeling tilbyr et bredt spekter av kurs/fagdager, skreddersydde renholdsprogram og kompetanseheving gjennom fagbrev. Tid, sted og innhold for kursene kan tilpasses deg som kunde etter behov, beliggenhet og bransje.

Lilleborg har lange tradisjoner som Norges ledende totalleverandør av hygiene og rengjøringsløsninger til det profesjonelle markedet. Vi driver hele verdikjeden, inkludert produktutvikling og produksjon. Dette arbeidet har bidratt til at vi har en dyp og bred fagkompetanse innenfor blant annet næringsmiddelhygiene, husøkonomi, serviceledelse, kjemi/laboratorium, renholdsplanlegging og byggrenhold (RTB).

Alle har behov for faglig påfyll
Gjennom våre kurs vil nivået for mestring øke, noe som igjen er motivasjonsskapende og gir økt selvfølelse i jobben. Videre vil kursdeltakelse resultere i kompetanseheving. Det vil både den enkelte ansatte og virksomheten i sin helhet nyte godt av.

Skreddersydde kurs for ulike behov
Fagavdelingen i Lilleborg holder kurs i alt fra grunnleggende rengjøring og mathygiene, til mer spesifiserte kurs om desinfeksjon og tekniske kurs i service av maskiner. I tillegg til å ha fokus på HMS (helse, miljø og sikkerhet) og riktig bruk av produkter og systemer, holder vi også mer generelle kurs om ledelse, motivasjon og arbeidsglede.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bidra med faglig påfyll og kompetanseheving for deg og din bedrift.

Ingen bedrift er for liten, ingen er for stor. Vi skreddersyr et opplegg tilpasset dine behov.

Vi holder kurs i mange temaer – se vår kurskatalog her:

Kurs og fagbrev

Les mer om våre fagpersoner

“Tusen takk for et flott år med Lilleborg hvor vi lærte mye om renhold. Jeg har aldri vært så stolt av renholdsyrket som jeg er i dag!”
- Andrea Batea Renholdsleder, Eurest (gjennomført fagbrevkurs med Lilleborg)
Artikkel
Hygieneakademiet

Hygieneakademiet

Økt kompetanse når det passer for deg

Med e-læring for næringsmiddelindustrien fra Lilleborg får du oppdatert fagkunnskap og grunnleggende kompetanse for dine ansatte.

Artikkel
Fagbrevkurs i renholdsoperatørfaget

Fagbrevkurs i renholdsoperatørfaget

Ta teorikurs i renholdsfaget med Lilleborg
Artikkel
Gulvpleie: Riktig renhold og vedlikehold av gulv

Gulvpleie: Riktig renhold og vedlikehold av gulv

Lær metoder for hvordan ta best mulig vare på ulike typer gulv over tid
Artikkel
Motivasjon og teamarbeid

Motivasjon og teamarbeid

Dette kurset har fokus på å skape gode rammer for renholdsorganisasjoner som ønsker å ha motiverte medarbeidere som spiller på lag
Artikkel
Renholdsledelse og dilemmatrening

Renholdsledelse og dilemmatrening

Vi bidrar til å gjøre renholdsledere mer rustet til å løse utfordringer i egen organisasjon
Artikkel
Byggrenhold: Rent tørt bygg

Byggrenhold: Rent tørt bygg

Vi ønsker å bevisstgjøre rundt viktigheten av renhold i byggeperioden for å sikre et godt inneklima i ferdige bygg
Artikkel
NS-INSTA 800:2018

NS-INSTA 800:2018

Få en grundig innføring i hva NS-INSTA 800 er, hvorfor det er utviklet og hva det brukes til
Artikkel
HMS: Innemiljø og ergonomi

HMS: Innemiljø og ergonomi

Kurs i hvordan sikre en ergonomisk sikker arbeidshverdag
Artikkel
CLP: Et nytt faresystem

CLP: Et nytt faresystem

Få en innføring i det nye regelverket for klassifisering, merking og emballering av kjemikalier
Artikkel
Mikrobiologi og hygiene på kjøkkenet

Mikrobiologi og hygiene på kjøkkenet

Få hjelp til å sikre at maten som distribueres er trygg for forbruker
Artikkel
Trygg mat med IK-mat og HACCP

Trygg mat med IK-mat og HACCP

Få en teoretisk innsikt i og forståelse for viktigheten av IK-Mat med HACCP som et verktøy
Artikkel
HACCP og IK-mat workshop

HACCP og IK-mat workshop

Få innsikt i og forståelse for viktigheten av IK-Mat med HACCP som et verktøy og hvordan HACCP-systemer bygges opp
Artikkel
Tøyvaskekurs

Tøyvaskekurs

Få rent tøy på en tilfredsstillende måte
Artikkel
Hygiene og smitte: Personlig hygiene og institusjonshygiene

Hygiene og smitte: Personlig hygiene og institusjonshygiene

Få innsikt i viktigheten av god personlig hygiene, samt hvordan ulike typer smitte i institusjoner kan forebygges
Artikkel
Smitterenhold

Smitterenhold

Øk kunnskapen om smitte i helseinstitusjoner og om hvordan redusere risiko for overføring av smitte
“Hvert år utdanner vi flere ansatte gjennom kursene til Lilleborg. Dette gjør at vi opprettholder våre kvalitetsleveranser. Jeg er meget fornøyd med kursene og oppfølgingen i Lilleborg.”
- Patrick Malnes Driftsdirektør, Ren Pluss