Kurs og kompetanse

Økt kompetanse gir inspirasjon og skaper trivsel

Rollen som kompetansehever innenfor alle former for profesjonelt renhold og hygiene har alltid vært grunnleggende for Lilleborg. Vår fagavdeling tilbyr et bredt spekter av kurs/fagdager, skreddersydde renholdsprogram og kompetanseheving gjennom fagbrev. Tid, sted og innhold for kursene kan tilpasses deg som kunde etter behov, beliggenhet og bransje.

Lilleborg har lange tradisjoner som Norges ledende totalleverandør av hygiene og rengjøringsløsninger til det profesjonelle markedet. Vi driver hele verdikjeden, inkludert produktutvikling og produksjon. Dette arbeidet har bidratt til at vi har en dyp og bred fagkompetanse innenfor blant annet næringsmiddelhygiene, husøkonomi, serviceledelse, kjemi/laboratorium, renholdsplanlegging og byggrenhold (RTB).

Alle har behov for faglig påfyll
Gjennom våre kurs vil nivået for mestring øke, noe som igjen er motivasjonsskapende og gir økt selvfølelse i jobben. Videre vil kursdeltakelse resultere i kompetanseheving. Det vil både den enkelte ansatte og virksomheten i sin helhet nyte godt av.

Skreddersydde kurs for ulike behov
Fagavdelingen i Lilleborg holder kurs i alt fra grunnleggende rengjøring og mathygiene, til mer spesifiserte kurs om desinfeksjon og tekniske kurs i service av maskiner. I tillegg til å ha fokus på HMS (helse, miljø og sikkerhet) og riktig bruk av produkter og systemer, holder vi også mer generelle kurs om ledelse, motivasjon og arbeidsglede.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bidra med faglig påfyll og kompetanseheving for deg og din bedrift.

Ingen bedrift er for liten, ingen er for stor. Vi skreddersyr et opplegg tilpasset dine behov.

Vi holder kurs i mange temaer – se vår kurskatalog her:

Kurs_og_fagbrev

Kurskatalog industri

“Tusen takk for et flott år med Lilleborg hvor vi lærte mye om renhold. Jeg har aldri vært så stolt av renholdsyrket som jeg er i dag!”
- Andrea Batea Renholdsleder, Eurest (gjennomført fagbrevkurs med Lilleborg)
Artikkel
Renholdsplanlegging

Renholdsplanlegging

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om renholdsplanlegging

En renholdsplan fra Lilleborg kan gi deg en standardisering av renholdet på deres bygg.

Artikkel
Fagbrevkurs

Fagbrevkurs

Ta teorikurs i renholdsfaget med Lilleborg
Artikkel
Mathygiene og prøvetakning - ut ifra retningslinjer fra Mattilsynet

Mathygiene og prøvetakning - ut ifra retningslinjer fra Mattilsynet

Få en grundig innføring i mathygiene og hvordan prøvetaking kan benyttes for dokumentasjon av trygg matproduksjon.
Artikkel
HACCP og IK-mat workshop

HACCP og IK-mat workshop

Få innsikt i og forståelse for viktigheten av IK-Mat med HACCP som et verktøy og hvordan HACCP-systemer bygges opp.
Artikkel
Gulvpleie: Riktig renhold og vedlikehold av gulv

Gulvpleie: Riktig renhold og vedlikehold av gulv

Kursdeltakerne skal få kunnskap om de vanligste gulvtypene, og hvilke renholdsmetoder som er anbefalt for å ta best mulig vare på gulvet over tid.
Artikkel
KURS: Hygiene og smitte: Personlig hygiene og institusjonshygiene

KURS: Hygiene og smitte: Personlig hygiene og institusjonshygiene

Få innsikt i viktigheten av god personlig hygiene, samt hvordan ulike typer smitte i institusjoner kan forebygges ved hjelp av gode, innarbeidede rutiner.
Artikkel
HMS: Innemiljø og ergonomi

HMS: Innemiljø og ergonomi

Kursdeltakerne får et bevisst forhold til hvordan kroppen skal benyttes for å skape minst mulig uheldig belastning ved utførelse av profesjonelt renhold.
Artikkel
Byggrenhold: Rent tørt bygg

Byggrenhold: Rent tørt bygg

Vi ønsker å bevisstgjøre rundt viktigheten av renhold i byggeperioden for å sikre et godt inneklima i ferdige bygg.
Artikkel
NS INSTA 800

NS INSTA 800

Få en grundig innføring i NS-INSTA 800. Forstå hva det er, hvorfor det er utviklet og hva det brukes til.
Artikkel
Smitterenhold

Smitterenhold

Øke kunnskapen i helseinstitusjoner om smitte og hvordan redusere risiko for overføring av smitte.
Artikkel
Motivasjon og teamarbeid

Motivasjon og teamarbeid

Dette kurset har fokus på å skape gode rammer for renholdsorganisasjoner som ønsker å ha motiverte medarbeidere som spiller på lag.
“Hvert år utdanner vi flere ansatte gjennom kursene til Lilleborg. Dette gjør at vi opprettholder våre kvalitetsleveranser. Jeg er meget fornøyd med kursene og oppfølgingen i Lilleborg.
- Patrick Malnes Driftsdirektør, Ren Pluss