Vår fagavdeling

Her finner du oversikt over ansatte i vår fagavdeling. 

Frank Nybø

Leder for fagavdelingen

Frank har jobbet med stort engasjement innen de fleste fagområder i Lilleborg siden 1990. Han har høy kompetanse innen fagområdene, med lang praktisk erfaring innen kjøkkenhygiene og renhold. Etter å ha jobbet som selger i mange år ble han utnevnt som første Fagsjef i Lilleborg utenfor Oslo med fagområde Building Care. Han har stort fokus på å teste ut nye metoder og det å synliggjøre viktigheten med å ta i bruk maskiner i renhold. De siste 14 årene har han arbeidet som regionsjef i Region Nord som leder for både selgere og serviceteknikere. Nå har han i tillegg ansvaret for fagavdelingen. Frank sin detaljerte fagkunnskap og bransjeerfaring skal sikre at Lilleborg sine kunder får gode rutiner og dagsaktuelle kurs.
Kontaktinfo

Guri Kvam

Fagsjef hygiene og mattrygghet

Guri er utdannet næringsmiddelteknolog med 12 års erfaring fra Mattilsynet og har jobbet i Lilleborgs fagavdeling siden 2008. Guri jobber med utvikling av IK-Mat med HACCP hos Lilleborg sine kunder, hun gjennomfører revisjoner og bistår som konsulent. I tillegg holder hun kurs innen fagområdene Trygg mat, HACCP og IK-mat. Guri er også ansvarlig for fagområdet hygiene og smitterenhold.
Kontaktinfo

Tommy Harsvik

Fagsjef renhold

Tommy har over 30 års erfaring innenfor renholdsfaget. I sin yrkeskarriere har han blant annet vært renholdsleder med ansvar for 150 renholdere, vært med på oppbygging av et renholdsfirma spesialisert på byggrenhold. Tommy var den første mannen i Norge som tok fagbrev som renholdsoperatør. Til daglig jobber Tommy som foredragsholder og problemløser. Han utvikler kursmateriell og har hovedansvaret for opplæring i renholdsoperatørfaget i Lilleborg. NS INSTA 800 nivå 4 sertifisert.
Kontaktinfo

Marianne Søderberg

Renholdsplanlegger/fagkonsulent

Marianne har jobbet 17 år med sykehus- og smitterenhold. Hun har også 8 års erfaring med renholdsledelse med blant annet implementering og gjennomføring av NS INSTA 800, renholdsplanlegging og fagopplæring. Hun jobber daglig med å utarbeide renholdsplaner for både privat og offentlig sektor. Marianne er dedikert til å hjelpe kundene med å lage kostnads- effektive renholdsplaner samt å anbefale riktig metoder og utstyr som er ergonomisk riktig for renholderne. Hun tenker praktisk og ergonomisk, og fokuserer på å tilrettelegge for best mulig renholdshverdag. NS INSTA 800 nivå 4 sertifisert.
Kontaktinfo

Siv Elin Ulfsnes

Spesialrådgiver- Kurs og Kompetanse

Siv er utdannet næringsmiddelteknolig ved HiST. Hun har bred erfaring som kvalitetsleder, selger, fagansvarlig i ISS Næringsmiddelservice, seksjonsleder renhold Vestre Viken, og fra ulike lederstillinger i ISS. Siv har kompetanse og erfaring innen endringsledelse, oppbygging av kvalitetssystem, BRC Food og ISO / FSSC 22000 og rådgivning innen næringsmiddelrenhold og HMS. Siv jobber nå for Lilleborg innenfor fagfeltet industri som rådgiver i EnduroPower Team.
Kontaktinfo
Scroll to Top