Fagbrevkurs renholdsoperatør (Oslo) - 10 moduler

Dette er et teoretisk basert kurs, med innslag av noe praktisk. Den som tar dette kurset skal være godt forberedt til å ta den obligatoriske eksamen i faget som kreves for å kunne ta den praktiske prøven til renholdsoperatørfaget.

Undervisningen er lagt opp i moduler etter den nye læreplanen i faget LK20. Som kursdeltager må en delta aktivt med både erfaringsutveksling, oppgaveløsning, innføring i teori og forberedelse til modulene. I tillegg skal du også levere inn oppgaver som er eksamensforberedende.

Eksempel på det praktiske i kurset er å lære om – og prøve – en del maskiner, metoder og bruk av en del utstyr, samt en del erfaringsutveksling av dette.

Det er ett tema for hver kursdag. Disse er hentet fra læreplan i faget. Dette kurset vil i tillegg kreve en del lesing og jobbing med oppgaver på egenhånd. Disse oppgavene er forberedelse til eksamen, da den er skriftlig. Oppgavene blir rettet av foredragsholder som har lang erfaring som sensor i faget. Det er lagt opp til to tentamener for at deltagerne skal få erfaring med å ”ta eksamen”.

Deltagerne må selv melde seg opp til eksamen. Dette gjøres på internett. Vi gir beskjed når du kan gjøre det. Oppmeldingen skjer i perioden 15. januar-1. februar. Dette koster ca 1300,- og må betales når du melder deg opp.

Se programmet for mer informasjon. 

Dato

11-09-24 10:00

Sted

Strømsveien 344, 1081 Oslo

Pris

19900,- pr person

Påmeldingsfrist

06/09/2024

Program (PDF-fil)

Tommy Harsvik

Fagsjef renhold - Kurs og kompetanse

Har du spørsmål?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Kontakt oss gjerne på ____ eller ring ____.

Relevante kurs

Kurs i hygiene og renhold for vaskerier

12-06-24 12:00
Webkurs
Scroll to Top