NS-INSTA 800:2018

Norsk Standard (NS) – INSTA 800, også kalt INSTA, er et målesystem for vurdering av rengjøringskvalitet, og er utviklet for å dokumentere at renholdet holder den kvaliteten som er avtalt.

I et samfunn hvor stadig flere aktører har satt ut renholdet/
eller er i en vurderingsprosess for å sette ut renholdet –
er det viktig at begge parter har en felles forventning til
renholdet som skal utøves og hvilket nivå av renhold som
skal leveres.

Ved å bruke INSTA setter man opp en bestemt
kvalitetsprofil for hver romgruppe. Det vil si at man kan
velge at det f. eks. skal være renere etter rengjøring på et
bad enn det trenger å være i en trapp.

Det er antall smussforekomster etter utført renhold som
bestemmer om avtalt kvalitet er oppnådd i henhold til
det spesifiserte kravet eller ikke. Hva som menes med
smussforekomster er nøye beskrevet i standarden, hvilket
utelukker rom for ulik vurdering. Det er også beskrevet
hvordan man skal telle smussforekomster, og hvordan
man skal notere tallene i et skjema.

I henhold til NS-INSTA 800 skal alle objektgrupper
(inventar, vegg, gulv og himling) holde en jevn avtalt
kvalitet. Renholdet er i standarden ikke begrenset til en
høyde på 1,8 meter, slik som ofte ellers er vanlig. Tykke
støvlag på lavthengende lamper fra himling skal derfor ikke
forekomme, og dette bedrer innemiljøet.

Det er fristende å tro at det å bruke INSTA betyr at det blir
“bedre“ renhold. Det er dessverre ingen automatikk her.
NS-INSTA 800 er rett og slett er verktøy for å måle hvilket
nivå renholdet ligger på, og det kan variere mellom de ulike
virksomheter

Se program for mer informasjon.

Dato

13-08-24 10:00

Sted

Strømsveien 344

Pris

2500,- pr person

Påmeldingsfrist

09/08/2024

Program (PDF-fil)

Tommy Harsvik

Fagsjef renhold - Kurs og kompetanse

Har du spørsmål?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Kontakt oss gjerne på ____ eller ring ____.

Relevante kurs

Kurs i hygiene og renhold for vaskerier (web)

12-06-24 12:00
Webkurs

Kurs i hygiene og renhold for vaskerier (webkurs)

22-10-24 09:00
Webkurs

Kurs i hygiene og smitte – web

10-10-24 12:00
Webkurs

Kurs i praktisk gulvpleie

22-08-24 10:00
Oslo
Scroll to Top