Fagbrevkurs renholdsoperatør (webbasert)

Dette er kurset for deg som har lang erfaring som renholder (5 år), men som mangler den formelle kompetansen. Eller om du kun ønsker den teoretiske kompetansen i faget og vil ha et kompetansebevis. 

8 samlinger gir et godt grunnlag for den teoretiske prøven i renholdsoperatørfaget. Dette er en ordning for voksne som kan dokumentere lang og allsidig yrkespraksis (praksiskandidatordningen). 

Oppstartsdato: 21. Oktober 2024 

LÆRERE MED DE BESTE FORUTSETNINGER 

Våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, og har de beste forutsetninger for å gi deg som deltager, kunnskap som du kan bruke og nyttiggjøre deg på fagprøven. 

KURSET ER DELT OPP I TRE HOVEDOMRÅDER: 

  • Planlegging 
  • Renhold 
  • Bransjelære 

Underveis vil vi se på ulike problemstillinger, og vi har også enkle prøver innenfor de ulike hovedområder. Vi belyser ulike temaer, for å gi dere en god forståelse av de spørsmål og problemstillinger, som kan dukke opp på selve fagprøven. Deg som mangler fagbrev og vil ha de beste forutsetninger til å bestå.

PASSER FOR:

Forkunnskaper: 

Ingen forkunnskaper påkrevd, for å kunne gå opp til teorieksamen. Men du bør kunne besvare oppgaver og spørsmål på norsk. 

For bestått teori og videre søknad til praksiseksamen må du ha 5 år relevant praksis som renholder. 

Pris pr deltager: 14 900,- for 8 samlinger 

Påmeldingsfrist: 18. Oktober 2024 Påmelding gjøres via www.lilleborg.no 

Dersom du blir forhindret til å delta på en av kursdagene, kan du få tilsendt opptak av kurset i etterkant ved forespørsel. 

Dato Tid Tema Innhold 
21.10.2024. 09:00- 15:00 Tema 1 Intro Renholdsfaget 
Historikk, miljø og inneklima, metoder, utstyr og ergonomi 
18.11.2024. 09:00- 15:00 Tema 2 Renholdskjemi 
Produktvalg, faremerking, CLP og HMS 
16.12.2024. 09:00- 15:00 Tema 3 Materialer 
Materiallære, harde, halvharde gulv og tekstiler 
13.01.2025. 09:00- 15:00 Tema 4 Renholdsplanlegging 
Drift og bruk av digitale verktøy 
10.02.2025. 09:00- 15:00 Tema 5 Mikrobiologi 
Prosedyrer og smitterenhold 
10.03.2025. 09:00- 15:00 Tema 6 Kvalitetsstandard 
NS-INSTA 800 
07.04.2025. 09:00- 15:00 Tema 7 Prøveeksamen 
test med innlevering av oppgave 
05.05.2025. 09:00- 15:00 Tema 8 Eksamensforberedelser, gjennomgang av tidligere eksamensoppgaver, repetisjon 

Eksamen 

Oppmelding til eksamen foregår i hovedsak via privatist.inschool.visma.no. 

Nettleser 

Dersom du har problemer med oppmelding til eksamen, forsøk å skifte til nettleseren Chrome. 

FRIST oppmelding eksamen 

Eksamen arrangeres to ganger pr år og oppmeldingsfristene er normalt: 

Høstsemester: 15. september 

Vårsemester: 1. februar 

Hva må til for å få fagbrev 

Du må ha bestått teorieksamen for å kunne ta den praktiske fagprøven. I tillegg må du dokumentere minst 5 års relevant arbeidspraksis. Fagopplæringskontoret i ditt fylke vurderer din arbeidspraksis og arrangerer fagprøven. 

Kurset gjennomføres med forbehold om nok påmeldte. 

Faktura blir sendt 1 uke før kursstart. 

Dato

21-10-24 09:00

Sted

Pris

14900,- pr person

Påmeldingsfrist

18/10/2024

Program (PDF-fil)

Tommy Harsvik

Fagsjef renhold

Har du spørsmål?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Kontakt oss gjerne på ____ eller ring ____.

Relevante kurs

Kurs i hygiene og renhold for vaskerier

12-06-24 12:00
Webkurs
Scroll to Top