Om Lilleborg

Lilleborg – ren og nær verdiskapning

Slik skaper vi verdi for deg

I Lilleborg skaper vi verdi for deg som kunde gjennom helhetlige løsninger og systemer.

Vårt hovedfokus er å skape verdi for våre kunder som synliggjøres gjennom:

– Reduserte totalkostnader for renhold
– Økt kunde- og gjestetilfredshet
– Redusert miljøbelastning
– Trygg mat og redusert smitterisiko
– Bedre helse for de som utfører rengjøringen
– Merkevarebeskyttelse
– Lønnsom kategorivekst

Lilleborg utvikler og selger effektive og bærekraftige hygiene- og rengjøringsløsninger til det profesjonelle markedet. Vi skaper verdi for våre kunder gjennom reduserte totalkostnader samtidig som vi sikrer et hygienisk, godt resultat. 

1. Valg av riktig plan
En god renholdsplan, og metode bidrar til at renholdet kan utføres på en mest mulig riktig og effektiv måte.

2. Bruk av riktig produkt
Valg av riktig utstyr bidrar til at renholder kan utføre jobben på en ergonomisk riktig og effektiv måte. Riktig bruk av middel, både vann og eventuelle kjemikalier tilpasset de lokale forholdene vil kunne effektivisere rengjøringen.

3. Overføring av kompetanse
For å utføre rengjøringen på riktig måte er det viktig å overføre kompetanse til den som skal utføre arbeidet. Lilleborg har en bred kompetanse og kan bidra med kompetanseheving gjennom våre salgsmedarbeidere samt vår relevante kurs gjennom vår fagavdeling.

4. Riktig oppfølging
Vårt landsdekkende salgsapparat følger opp og hjelper deg å dokumentere dine resultater for å sikre oppnåelsen av verdiskapning i din bedrift.

Slik reduserer vi dine kostnader

I Lilleborg skaper vi verdi for våre kunder gjennom reduserte totalkostnader uten at det går på bekostning av et hygienisk, godt resultat!

I Lilleborg jobber vi kontinuerlig med å utvikle effektive, innovative og bærekraftige rengjøringssystemer som bidrar til et mer effektivt renhold og reduserte kostnader for deg som kunde.

Hvordan kan renholdet effektiviseres?
Ved å se på renhold som en helhet vil din bedrift kunne oppnå reduserte kostnader. I de aller fleste bedrifter er største kostnad relatert til renhold arbeidskost. Ved å effektivisere selve renholdet og i noen tilfeller endre på produktene man benytter til rengjøringen kan denne kostnaden reduseres sammen med kostnaden for vann, energi og eventuelle andre kostnader.

Som grafen viser bidrar Lilleborg til å redusere totale renholdskostnader og øke verdiskapningen for deg som kunde. 

Økt mattrygghet og redusert driftskostnad – er det mulig?
Alle som jobber i eller med matindustrien er enig om at hygienearbeid i form av renhold og kontrolltiltak er av avgjørende viktighet både for mattryggheten og kvaliteten på sluttproduktet. Samtidig vet vi at det i matindustrien så vel som i andre bransjer er en konstant jakt etter reduserte kostnader. Spørsmålene jeg ønsker å stille er da: «Har renhold og hygienetiltak tilstrekkelig fokus i industrien – både kvalitativt så vel som kostnadsmessig?» Spurt på en annen måte; «Er det mulig å redusere kostnaden til renhold og hygiene betydelig uten at det går på bekostning av mattryggheten?»

For lav fokus på renholdsprosesser
Det er lite nytt som har skjedd de siste 20 til 30 år når det gjelder metoder og teknologi for renhold. Fra meg som representerer vaskemiddelleverandørene kan dette høres ut som en fallitterklæring. Jo, vi kunne sikkert ha gjort mye mer, men det er også mye fordi renholdsprosesser ofte får for lav fokus. Det er rett og slett enkelt å glemme de prosessene som foregår utenfor selve kjernetiden.
De største matindustrikonsernene i Norge har i dag kostnader knyttet til renhold i 100-millionersklassen. Samtidig øker behovet for mattrygghetstiltak og kvalitet i kraft av myndighetskrav og forbrukeres forventninger. Det er derfor nå gledelig at flere av de store matprodusentene nå ser på muligheter for å innføre nye teknologier. Størst mulighet for både å øke kvaliteten og redusere kostnaden ligger her i to elementer:

1. Prosessovervåking av automatiske vaskeprosesser
CIP Vask er prosesser som i de fleste tilfeller er automatisk styrte, men som ofte går på nattens tid uten tilsyn. Vår erfaring og tro er at ved å innføre prosessovervåking, samt øke kompetansen rundt dette, så vil det utløse store muligheter til både økt hygiene og reduserte kostnader.

2. Åpent renhold – nye metoder
Nedvasking av slaktelinjer, skjærelinjer etc. foregår ofte på natten og med manuelle rutiner. På mange steder har dette vært gjort på samme måte de siste 20 til 30 årene. Prosesslinjene har samtidig økt både i størrelse, omfang og kompleksitet. For å holde tritt med utviklingen, har da antall årsverk brukt til renhold økt tilsvarende. Videre vil har man da fått tilsvarende økning i forbruk av vann, energi og vaskemiddel.

Reduser kostnadene med opptil 30 %
I Lilleborg jobber vi hele tiden for å utvikle effektive, innovative og bærekraftige produkter og systemer som bidrar til større effektivitet, mer lønnsom drift og økt verdiskaping for våre kunder. Med over 180 år i bransjen har vi opparbeidet en sterk fagkompetanse, og vår hypotese er at det er potensiale til å redusere kostnader til renhold med opptil 30 %. Dette kan gjøres ved å innføre nye og mer moderne metoder, ha økt fokus på opplæring og kompetanse hos de som skal utføre jobben og eventuelt også innføre større grad av automatisk renhold.

Reduserer man rengjøringstiden med 30 %, så vil man også redusere vann- og energikostnadene tilsvarende. Resultatet er mer tid til å konsentrere seg om andre oppgaver som økt kapasitet til produksjon. Med andre ord; effektivt renhold gir økt verdiskapning og bedre resultat på bunnlinja.

Endringsprosessen – nødvendig kontroll underveis
Vesentlige endringer krever styrte endringsprosesser. Slik vil det være i disse eksemplene også. Vi tror ikke på de gode resultatene uten god forankring gjennom hele bedriften. De beste eksempler på gode endringsprosesser er når man sikrer god forankring fra ledelsen gjennom hele organisasjonen helt ut til de som er direkte berørt av endringen. God forankring = tilstrekkelig forståelse for, og vilje til endring.

ISO 9001 sertifisert

Det er lang tradisjon for systematisk arbeid med kvalitet og forbedringer i Lilleborg, og bedriften ble første gang ISO-9001 sertifisert i 1994. Lilleborg var en av Norges første bedrifter til å sertifiseres etter den reviderte standarden som la opp til prosessbaserte prosedyrer i 1998.

For noen få år siden, ble det besluttet av sertifiseringen skulle avvikles, ettersom hele systemet var modent for en større revurdering.

Da ledelsen i 2021 ga klarsignal til å re-sertifisere Lilleborg, ble et tverrfaglig samarbeid iverksatt under ledelse av kvalitetssjef Annemarie Barker. Målet var å opprette nye og tilpassede prosedyrer til bedriftens virksomhet, og å sikre eierskap og engasjement i alle avdelinger og funksjoner.

Den 4. juli 2022, ble et nytt sertifikat utstedt av NEMKO etter at en omfattende sertifiseringsrevisjon ble gjennomført i juni. Også Orklas fabrikk i Ski, der mange av Lilleborgs flytende rengjøringsmidler produseres, er ISO-9001 sertifisert.

Slik reduserer vi dine kostnader

I Lilleborg skaper vi verdi for våre kunder gjennom reduserte totalkostnader uten at det går på bekostning av et hygienisk, godt resultat!

Lilleborgs historie

2023

Lilleborg feirer 190 år

Nye verdier etableres i Lilleborg. 

2023

2021

Lilleborg fisjon fra OHPC

Lilleborg etablert som selvstendig AS.

2021

2017

Profilendring

Lilleborg Profesjonell går gjennom en større profilendring og utarbeider blant annet ny logo. I tillegg endres selskapsnavnet til Lilleborg.

2017

2013

Lilleborg flytter til Skøyen

Nytt laboratorium etableres på Skøyen og etter 65 år på Torshov flyttet Lilleborg Profesjonell inn sammen med de andre Orkla-selskapene på Skøyen.

2013

2012

Nytt undervisningssenter åpner på Furuset

2012

2008

Lilleborg AS feirer 175 år

2008

2004

Internasjonal avtale med Diversey

JWP Norge integreres i Lilleborg Profesjonell, ny internasjonal avtale med Diversey trer i kraft.

2004

1997

Flytting av produksjonen

Lilleborg Dagligvare flytter sin produksjon til Ski utenfor Oslo. Produksjonen ved Akerselva avvikles.

1997

1996

Fisjonering

Denofa-Lilleborg blir delt i to selvstendige selskaper: Lilleborg AS blir et rendyrket merkevareselskap, mens Denofa AS viderefører spiseoljevirksomheten. I forbindelse med fisjonen organiseres Lilleborg under Orkla Brands, mens Denofa knyttes til Orklas Kjemivirksomhet.

1996

1990

Otares integreres i Lilleborg Profesjonell

1990

1989

Ny fabrikk åpnes på Ski utenfor Oslo

1989

1986

Denofa-Lilleborg blir en del av Orkla

1986

1976

Ny fabrikk (Ello) åpnes i Kristiansund

1976

1973

Oppkjøp av Goma fabrikker

Denofa-Lilleborg kjøper Goma fabrikker som blant annet eide A/S Ello i Kristiansund.

1973

1958

Samarbeidsavtale og fusjonering

I 1958 elger Unilever sine aksjer til Borregaard, og en 20-årig samarbeidsavtale blir inngått. Avtalen er senere reforhandlet to ganger. I 1959 fusjonerte Denofa og Lilleborg til A/S Denofa og Lilleborg Fabriker til Denofa-Lilleborg.

1958

1948

Lilleborg Profesjonell opprettes som egen divisjon

1948

1930

Samarbeid med Denofa og Unilever

Mot slutten av 1920-tallet utviklet det seg et godt samarbeid mellom Lilleborg i Oslo og Denofa i Fredrikstad. Denofa var etablert i 1912 og produserte spiseoljer. Det engelske selskapet Lever Brothers (senere Unilever) var inne på eiersiden. Det gode samarbeidet førte til en samarbeidsavtale mellom Lilleborg, Denofa og Unilever i 1930. Som en del av samarbeidsavtalen fra 1930 overtok Lilleborg produksjon og eierskap til en del av Unilevers kjente merker, blant annet Sunlight.

På 1930-tallet startet for alvor satsingen på merkevarer. Flere av selskapets sterkeste merkevarer i dag, som Blenda, Lano, Lux og Solidox, ble lansert før krigen.

1930

1925

Unilever kjøper Lilleborg

1925

1913

Lever Brothers (Senere Unilever) kjøper Denofa

1913

1897

Lilleborg blir aksjeselskap

I 1897 går det gamle familieselskapet over til aksjeselskap og får navnet A/S Lilleborg Fabriker.

1897

1842

Sæbesyderiet

“Sæbesyderiet” blir bygget. På «sæbesyderiet» blir det produsert både grønnsåpe og toalettsåpe. Lilleborg var en av de første bedriftene i Norge til å satse på merkevarer. Ved århundreskiftet kunne Lilleborg tilby et bredt spekter av toalettsåpe i tillegg til grønnsåpe, husholdningssåpe og oljeprodukter. Lilleborg Fabriker hadde på denne tiden over 100 ansatte og var den største i sitt slag i landet.

1842

1833

Lilleborg blir etablert

Lilleborg blir etablert og slår gjennom med oljeprodukter fra egen mølle ved Akerselva i Oslo. 

1833
0
Ansatte per 31.12.2021
0
Millioner kroner i omsetning i 2021
0
Lilleborg ble etablert

Har du spørsmål?

Kontakt oss gjerne på kundeservice@lilleborg.no eller ring 815 36 000.

Les flere nyheter her

I Lilleborg skaper vi verdi for våre kunder gjennom reduserte totalkostnader uten at det går på bekostning av et hygienisk, godt resultat!

Scroll to Top