– Tilstede for kunden

Vi ønsker å vise kundene at vi er her og kan hjelpe dem med produktene de trenger for å gjøre jobben sin på best mulig måte, sier kategorisjef Kristine Elise Sveen Harto, om Lilleborgs deltakelse i høstens helsesektorarrangementer.

Denne høsten deltar Lilleborg på fire seminarer innen helsesektor og infeksjonskontroll med utstilling av produkter og ikke minst spesialisert personell for å snakke med, og lytte til kundene.

Lilleborgs faggruppe innen smittevern kan du treffe på høstens seminarutstillinger. Her representert ved fra venstre, Eva Engen Vik, Odd Sande, Inge-Lise Flusund Wong og Kristine Elise Sveen Harto.

Messer med ulikt fokus

Lilleborg deltar på Forum for sykehusrenhold i Stavanger fra 21. september.
– På denne messen er det synlig at vi har produkter fra tak til gulv, sier Kristine. Blant annet vil vi vise vår nye gulvvaskerobot, og våre Uniq duotex mikrofiberklut og mopp er sentrale. Disse høykvalitetsproduktene fjerner over 99% av bakteriene, og de har klasse A, laveste utslipp av mikroplast under vask.

På Forum for sykehusrenhold skal vi også holde en kort leverandørpresentasjon, forteller Inger-Lise Flusund Wong (bildet), som er salgskonsulent og en av fagekspertene i Lilleborgs infeksjonskontrollgruppe. Dette teamet består av representanter fra salg, markedsavdeling, fagavdeling og utviklingsavdeling, og har jevnlige møter for å utveksle kunnskap, kompetanse og erfaring.

– Hvorfor er det viktig for Lilleborg å være til stede?
– Det er viktig å være tilgjengelig og synlig for kundene, og behjelpelig med spørsmål. Vi ønsker å presentere produkter, endringer og nyheter. Det er lettere å nå flere kunder ved å være der, forklarer Inger-Lise.

Endret design etter innspill fra kunder

Den 26. og 27. september deltar Lilleborg på Dekontamineringsdagene i Sandvika. Her står vask av instrumenter og medisinsk flergangsutstyr i fokus. Kategorisjef Kristine Elise Sveen Harto (bildet) har med Lilleborgs etablerte DekoRen+ serie for å vise de nye produktetikettene.

– Kunden ønsket etiketter som var enda mer tydelige i bruksområdet, og at det var enkelt å differensiere mellom variantene. Det har vi lyttet til, sier hun, og forklarer at produktene nå får både forside- og baksideetikett, istedenfor å ha all informasjon på en side. Mer plass gjør produktene enklere å ta i bruk, og vil effektivisere brukernes hverdag.

– Hva ønsker du selv å få ut av deltakelsen?
– Når jeg er på messer, er mitt ønske å komme enda tettere på bransjen, konkurrenter, samarbeidspartnere og ikke minst sluttbrukerne. Jeg ønsker å høre hva de sier om sin hverdag, og å vise Lilleborgs brede og gode kompetanse. Ved å lytte til kunders tilbakemelding, har man mulighet til å forbedre produkter, materiell og tjenester. Det er veldig motiverende og engasjerende å høre om brukernes erfaringer.

Smittevernforums årskonferanse

Dette arrangementet finner sted på Gardermoen i 17. og 18. oktober. Inger-Lise sier pasientsikkerhet er noe hun er svært opptatt av. Hun ønsker å bidra til at kundene kan være trygge på Lilleborgs produkter, og at de blir brukt på riktig måte.

– Hva er sentralt fra Lilleborg under dette seminaret?
– I tillegg til DekoRen+-serien og Uniq mikrofiber, er Clinell Peracetic Acid Wipe og Oxivir Excel viktige, svarer hun.

Dette er produkter til rengjøring og desinfeksjon av ikke-invasivt medisinsk utstyr, CE-merket som klasse IIa. Oxivir Excel er i tillegg tillatt brukt som generell overflatedesinfeksjon, og står på Statens Legemiddelverks liste over produkter godkjent til teknisk desinfeksjon i helsesektoren.

– Vi ønsker å knytte flere kontakter med sykehus vi ikke er hos til daglig pga avstand i regionene. Treffe og møte flere fysisk, og utvikle relasjonene til de vi allerede er i dialog med. Det er fint å ha tid til å prate sammen, avslutter Inger-Lise.

Lilleborg var i tillegg til stede på et seminar ved Diakonhjemmet sykehus 18. september.

Les mer om infeksjonskonskontroll fra Lilleborg
Les mer om dekontaminering fra Lilleborg

Flere artikler

Scroll to Top