Renax Power maskinoppvask fra Lilleborg

Suverent rent med Renax Power. Utviklet for å gi deg supre vaskeresultater samtidig som hver kanne varer lenge med våre høykonsentrerte formuleringer.

Systemet består av maskinoppvaskprodukter som doseres automatisk med lukkede og stabile doseringssystemer. Dette gir mindre behov for opplæring for de ansatte, minst mulig driftsstans som følge av feil, mindre avfall og ikke minst lavere brukspris og totalkostnader.

“Siden er under rekonstruksjon. I oktober endrer mange av våre maskinoppvaskprodukter navn fra Suma og Sun Profesjonell til Renax Power.”
Gutter på brygge
Målet med vårt bærekraftsarbeid er å bidra til et grønt fotavtrykk, friske mennesker og en ansvarlig verdikjede.