Oxivir Excel

Raskt, effektiv og trygg desinfeksjon

Korte virketider og bredspektret effekt gjør Oxivir Excel til et velegnet desinfeksjonsmiddel til mange områder og overflater og i mange situasjoner.
Velegnet i helseinstitusjoner, barnehager, skoler og andre offentlige og private arenaer der bruk av desinfeksjon kan være nødvendig.

Virkemiddelet hydrogenperoksid har rask inaktiverende effekt på vegetative bakterier, mykobakterier, virus og sopp.

Oxivir® Excel med AHP®-teknologi

Potente desinfeksjonsmidler kan ofte være ganske giftige. Hensikten til et desinfeksjonsmiddel er jo å ta livet av organismer som eksempelvis virus, bakterier og sopp. Når nye produkter utvikles er et viktig mål å sørge for god ytelse samtidig som man minimerer toksisitet.

Accelerated Hydrogen Peroxide® 

AHP®, har oppnådd denne nøkkelbalansen. Det er et alternativ med påvist effekt som også er skånsom mot sluttbrukere og overflater. AHP® er en patentert, dynamisk blanding av vanlige, trygge ingredienser som, når de kombineres med lave nivåer av hydrogenperoksid, dramatisk øker dens effekt på mikroorganismer.

Oxivir® Excel fra Lilleborg

Oxivir® Excel kommer i tre varianter, utviklet for å dekke alle applikasjonsbehov.

  1. Klar til bruk løsning med spraytrigger, Oxivir Excel Foam
  2. Forfuktede våtservietter, Oxivir Excel Wipes
  3. Konsentrat til utblanding, Oxivir Excel som brukes med Oxivir Excel påfyllflaske.

Oxivir® Excel gir et alternativ til tradisjonelle desinfeksjonsmidler ved å levere hurtigvirkende, bredspektret desinfeksjon med rengjøringskraft. Samtidig er produktene tryggere i bruk og skånsomme mot de fleste overflater.

Rask

Produkter med AHP® har raske og realistiske virketider mot et bredt mikrobielt spekter inkludert tøffe nakne virus som Norovirus. Raske virketider øker sannsynligheten for ønsket effekt.

Effektiv

AHP® har bevist rengjøringseffektivitet, noe som gir ekstra tillit til at desinfeksjon kan forekomme. Oxivir Excel møter flere EN-tester med korte virketider.

Trygg

Produktene er utviklet for å være mindre irriterende for overflater, ansatte og pasienter. Dette forenkler HMS-rutinene. Oxivir Excel er uten flyktige organiske forbindelser, irriterer ikke huden eller øynene og personlig verneutstyr ved sporadisk bruk er ikke nødvendig*. Produktene har en viktig og god balanse mellom å være et ansvarlig produkt samtidig som høy effektivitet. Dette gir trygghet.

Lett nedbrytbar
Den aktive ingrediensen, hydrogenperoksid, brytes ned til vann og oksygen bare minutter etter bruk og har ingen langvarig toksisk effekt på miljøet.

Desinfeksjonsmidler skal anvendes på forsvarlig vis. Les alltid merkeetiketten og produktopplysningene før bruk.

*Personlig verneutstyr skal brukes i henhold til lokale smittevernrutiner for å redusere smitterisiko, ved håndtering av konsentrat og ved langvarig bruk.

Desinfeksjonsmidler skal anvendes på forsvarlig vis. Les alltid merkeetiketten og produktopplysningene før bruk.