Fagbrevkurs renholdsoperatør ny læreplan LK20 – Utdanning med 9 moduler (Oslo)

Dette er et teoretisk basert kurs, med innslag av noe praktisk. Den som tar dette kurset skal være godt forberedt til å ta den obligatoriske eksamen i faget som kreves for å kunne ta den praktiske prøven til renholdsoperatørfaget.

Informasjon

Undervisningen er lagt opp i moduler etter den nye læreplanen i faget LK20. Som kursdeltager må en delta aktivt med både erfaringsutveksling, oppgaveløsning, innføring i teori og forberedelse til modulene. I tillegg skal du også levere inn oppgaver som er eksamensforberedende.

Eksempel på det praktiske i kurset er å lære om – og prøve – en del maskiner, metoder og bruk av en del utstyr, samt en del erfaringsutveksling av dette.

Det er ett tema for hver kursdag. Disse er hentet fra læreplan i faget. Dette kurset vil i tillegg kreve en del lesing og jobbing med oppgaver på egenhånd. Disse oppgavene er forberedelse til eksamen, da den er skriftlig. Oppgavene blir rettet av foredragsholder som har lang erfaring som sensor i faget. Det er lagt opp til to tentamener for at deltagerne skal få erfaring med å ”ta eksamen”.

Deltagerne må selv melde seg opp til eksamen. Dette gjøres på Internett. Vi gir beskjed når du kan gjøre det. Oppmeldingen skjer i perioden 1-15. september. Dette koster ca 1250,- og må betales når du melder deg opp.

Se vedlagt program for informasjon om de ulike kursdagene.

Dato

Ons 13. mars

Sted

Lilleborg

Strømsveien 344
Oslo

Pris

19900,- pr.pers. Dette inkluderer kursmateriell, enkel lunsj samt skrivesaker.

Påmeldingsfrist

Ons 13. mars

Kursholder

Tommy Harsvik

Fagsjef renhold - Kurs og kompetanse