Dokumentasjon på Clinell Peracetic Acid Wipes

Dokumentert rask, trygg og effektiv

Clinell Peracetic Acid Wipes har blitt grundig prøvd og testet. Effektiv mot b.la. sporer, Norovirus og flere influensavirus med ett minutts virketider, inkludert koronavirus.

 

Alle tester under er utført under skitne forhold.

Effektiv mot

Test

Virketid

Bakterier
Acinetobacter baumannii
Enterococcus faecalis
Enterococcus faecium (VRE)
Enterococcus hirae
Enterococcus hirae
Enterococcus hirae
Escherichia coli
Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae (ESBL)
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella typhimurium
Staphylococcus aureus
Staphylococcus aureus
Staphylococcus aureus
Staphylococcus aureus
 

EN13727
EN13727
EN13727
EN13727
EN14561
EN1276
EN13727
EN1276
EN13727
EN14561
EN13727
EN14561
EN1276
EN14561
EN13727
EN14561
EN14561
EN1276

 

10 sek
10 sek
10 sek
10 sek
30 sek
1 min
10 sek
1 min
10 sek
1 min
10 sek
30 sek
1 min
30 sek
10 sek
1 min
30 sek
1 min

 

 

Virus
Adenovirus
Norovirus
MERS-CoV
Poliovirus
 

EN14476
EN14476
EN14476
EN14476

     
5 min
1 min
1 min
10 min
     
Sopp
Aspergillus brasiliensis
Candida albicans
Candida albicans
 

EN1650
EN13727
EN1650

     
5 min
10 sek
5 min
 
Sporer
Bacillus subtilis
Clostridium difficile
Clostridium difficile
Clostridium difficile
Clinell Sporicidal test Bacillus subtilis
 

Bab et al
Siani et al
ASTM E2362-09
EN13704
> Log₁₀ 6 – reduksjon

       
1 min
5 min
2 min
2 min
1 min
       

Ytterligere tester og utdypende informasjon om testene deles ved behov. Da er det bare å ta kontakt. For mer informasjon om produktet og sikkerhetsdatablad gå til produktsiden for Clinell Peracetic Acid Wipes.

Har du spørsmål til Clinell Peracetic Acid Wipes eller andre produkter? Ta kontakt med vårt kundesenter