Lilleborgs bærekraftstrategi

Våre tre pilarer i bærekraftstrategien er: Grønt fotavtrykk, friske mennesker og ansvarlig verdikjede. Disse pilarene er valgt fordi bærekraft handler om produkter med lavest mulig miljøbelastning, velferden for menneskene som er i kontakt med produktene og produktenes verdikjede.

FN har definert 17 bærekraftsmål. Vi har plukket ut 8 av disse (nr. 3,6, 8, 12, 13, 14, 15 og 17) hvor vi har konkrete tiltak knyttet til våre tre pilarer.

Grønt fotavtrykk

 1. Kontinuerlig arbeid med substitusjon for å bidra til å redusere forurensning og minimere utslipp av farlige kjemikalier
 2. Alle innovasjoner vurderes i forhold til bærekraft – del av Innovasjonsprosessen
 3. Miljømerking av våre produkter som Svane og EU Ecolabel (EU blomsten) Kontinuerlig forbedring ihht. nye kriterier og merking av flere produkter.
 4. Fortsette utrullingen av metoder som gir en miljøgevinst (vann, energi, redusert forbruk)
 5. Fokus på miljøaspekter i transportavtalene våre
 6. Nytt energieffektivt hovedkontor miljøsertifisert i henhold til BREEAM-NOR Excellent
 7. Deltagelse i SINTEF Mikrofiberprosjekt og UN Global Compact nasjonale havplattform

 

Friske mennesker

 1. Redusert belastning med god ergonomi og forenklede og automatiserte metoder
 2. Redusere aerosoler med riktige verktøy
 3. Trygg mathygiene på profesjonelle kjøkken og næringsmiddelindustri gjennom kurs/ opplæring i hygiene og produkter, fokus på mattrygghet og HMS.
 4. Tilgjengelig informasjonsmateriell for våre produkter for å sikre trygg og riktig bruk (SDS og brukerinfo)
 5. Substitusjon av råmaterialer ihht. ny kunnskap med fokus på allergener og CMR, samt fjerne unødvendige råstoffer
 6. Produkter og metoder som bidrar til å sikre gode sanitærforhold og hindrer smittespredning
 7. Produkter godkjent for bruk i vannbehandling for å sikre rent drikkevann
 8. Bidra til samfunns/-frivillige initiativer

 

Ansvarlig verdikjede

 1. Forpliktet oss gjennom medlemskap i IEH (Initiativ for Etisk Handel)
  Se offentlig rapport her.
 2. Alle leverandører må signere Code of Conduct.
 3. Optimalisere vår produktemballasje og riktig avhending for våre kunder
 4. Fabrikken i Ski jobber kontinuerlig med reduksjon av energi- og vannforbruk og utslipp/avfall.
 5. 100% sertifisert palmeolje (RSPO segregert eller mass balance) i 2020
 6. Styrke etablerte og nye partnerskap for å nå bærekraftsmålene, gjennom å samarbeide med kunder, leverandører og Ecopartnere/ nettverk.

 

Vi ønsker å bidra til en mer bærekraftig fremtid for våre kunder, for rengjøringsbransjen og for norsk natur. Vi håper vår bærekraftstrategi vil inspirere og hjelpe deg som kunde til å støtte opp under målene i deres bærekraftstrategi som igjen er viktig for deres kunder.

Se også vår og Orklas policy for menneske– arbeidstakerrettigheter, samt bærekraftsrapportfor mer informasjon om vårt arbeid som en ansvarlig leverandør

 

Spørsmål eller behov for hjelp? Ta kontakt med vårt kundesenter.