Dokumentasjon på Clinell Peracetic Acid Wipes

Dokumentert rask, trygg og effektiv!

Clinell Peracetic Acid Wipes har blitt grundig prøvd og testet. Effektiv mot b.la. sporer, Norovirus og flere influensavirus med ett minutts virketider, inkludert koronavirus.

Alle tester under er utført under skitne forhold.

Effektiv motTestVirketid
Bakterier
Acinetobacter baumannii
Enterococcus faecalis
Enterococcus faecium (VRE)
Enterococcus hirae
Enterococcus hirae
Enterococcus hirae
Escherichia coli
Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae (ESBL)
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella typhimurium
Staphylococcus aureus
Staphylococcus aureus
Staphylococcus aureus
Staphylococcus aureus
EN13727
EN13727
EN13727
EN13727
EN14561
EN1276
EN13727
EN1276
EN13727
EN14561
EN13727
EN14561
EN1276
EN14561
EN13727
EN14561
EN14561
EN1276
10 sek
10 sek
10 sek
10 sek
30 sek
1 min
10 sek
1 min
10 sek
1 min
10 sek
30 sek
1 min
30 sek
10 sek
1 min
30 sek
1 min
Virus
Adenovirus
Norovirus
MERS-CoV
Poliovirus
EN14476
EN14476
EN14476
EN14476
5 min
1 min
1 min
10 min
Sopp
Aspergillus brasiliensis
Candida albicans
Candida albicans
EN1650
EN13727
EN1650
5 min
10 sek
5 min
Sporer
Bacillus subtilis
Clostridium difficile
Clostridium difficile
Clostridium difficile
Clinell Sporicidal test Bacillus subtilis
Bab et al
Siani et al
ASTM E2362-09
EN13704
> Log₁₀ 6 – reduksjon
1 min
5 min
2 min
2 min
1 min

Ytterligere tester og utdypende informasjon om testene deles ved behov. Da er det bare å ta kontakt. For mer informasjon om produktet og sikkerhetsdatablad gå til produktsiden for Clinell Peracetic Acid Wipes.

Har du spørsmål til Clinell Peracetic Acid Wipes eller andre produkter? Ta kontakt med vårt kundesenter.

Flere artikler

Scroll to Top