Svanemerke

Pris til Lilleborg for beste bruker av Svanemerket

Under Svanekonferansen i Oslo 28. mai mottok Lilleborg prisen for beste merkebruker i bedriftsmarkedet 2019.

I alt deltok ca 170 personer fra blant annet leverandørindustrien, fra dagligvarehandelen og servicebransjen, myndigheter og organisasjoner på den årlige svanekonferansen som fant sted på Scandic St. Olavs Plass 28. mai. Et av høydepunktene som det knytter seg stor spenning til under konferansen, er utdelingen av Svanens i alt fire priser, og gleden var stor da Lilleborg mottok prisen for beste merkebruker i bedriftsmarkedet.

Juryens begrunnelse

I juryens begrunnelse heter det: «Prisen for beste merkebruker på bedriftsmarkedet går til Lilleborg – en aktør som har bærekraft og miljømerking som en viktig del av sin strategi. De har en egen bærekraftsbrosjyre der miljømerking er tydelig trukket frem, og et bærekraftsløfte der de lover å opptre som en ansvarlig leverandør ved å utvikle bærekraftige produkter og systemer i tråd med god etisk handel og miljøeffektiv produksjon.

De har i dag over 100 svanemerkede produkter i sortimentet sitt, og bruker Svanemerket helthetlig og gjennomtenkt i all sin markedsføring.

I produktkatalogen er de svanemerkede produktene tydelig merket, Svanemerket brukes aktivt i annonser og på messer, de sprer kunnskap om Svanemerket på hjemmesidene sine, og de arrangerer egne fagdager med miljømerking som tema. De jobber også aktivt internt med å spre kunnskap om bærekraft, for at egne ansatte skal bli trygge på å formidle budskapet til kunder. Dette gjør de blant annet gjennom å ha opprettet et team på 11 bærekraftsambassadører som har ansvar for bærekraftsstrategien, og å spre kompetanse internt og eksternt.»

Margit Anette Bleg Hegna, R&D Director i Lilleborg, tok imot prisen på vegne av Lilleborg og uttrykte både glede og takknemlighet over prisen, som hun delte med mange.

Må stadig strekke oss lenger

– Det var virkelig gledelig og inspirerende å motta denne prisen. Veldig mange i Lilleborg har bidratt til den, sammen med våre kunder som vi har et svært godt samarbeid med når det gjelder bærekraft. For oss er Svanen viktig fordi den gjør det enkelt for våre kunder å ta bærekraftige valg. Samtidig får den oss til stadig å strekke oss lenger fordi kriteriene ikke står stille. Med jevne mellomrom fornyes og strammes de inn, og vi må virkelig skjerpe oss for å sikre at vi hele tiden lever opp til nye og strengere krav både når det gjelder kjemikalier, produktsammensetninger, emballasjevalg og effekt, sier Margit.

Hun forteller at siste tilskudd til gruppen av Svanemerkede produkter fra Lilleborg var i DekoRen+-serien som består av produkter til rengjøring av medisinsk utstyr. Serien ble Svanemerket i 2018.

– Lilleborg er eneste leverandør i Norge med svanemerkede produkter innen denne kategorien, forteller Margit og lover at det vil kommer enda flere produkter fra Lilleborg med Svanemerket i tiden fremover.

Svanemerke

Visste du at…?

  • ​Svanen er Nordens offisielle miljømerke og et viktig verktøy for en mer bærekraftig utvikling.
  • Nordisk råd står bak Svanemerket som ble etablert i 1989.
  • Det er i dag utviklet kriterier for Svanemerket i 12 kategorier med en rekke undergrupper.
  • Kriteriene for å oppnå Svanemerket fornyes og strammes inn jevnlig i alle kategorier.
  • Orkla har i alt ca 350 svanemerkede produkter.
  • Flytende OMO Color fra Orkla Home & Personal Care var første svanemerkede dagligvareprodukt i Norge allerede i 1993.

 

Skrevet av Anne Gjemdal, 29.05.2019