Først ute med svanemerkede spesialvaskemidler for medisinsk utstyr i Norge

Endelig har vi svanemerkede produkter i DekoRen+, Lilleborg sin serie for rengjøring av medisinske instrumenter og utstyr.

Vi har lenge ønsket å jobbe frem svanemerkede produkter med den samme gode kvalitet og effektivitet som DekoRen+ er kjent for. Målet er nådd og Lilleborg har gleden av å kunne forsyne norske sykehus, sykehjem, klinikker og andre behandlingsinstitusjoner sine første svanemerkede spesialmidler for rengjøring av medisinske og dentale instrumenter og utstyr. DekoRen+ Enzym og DekoRen+ Ultra kan sammen dekke store deler av behovet for vaskemiddel til landets dekontaminatorer.

Et godt miljøalternativ med CE-merkede produkter med Svanen og kortere frakt

DekoRen+ Enzym har utmerket rengjøringseffekt også for det mest sensitive utstyret. Ettersom vaskemiddelet er enzymbasert har det god evne til å løse opp slim og annet biologisk materiale. Produktet er velegnet til både maskinell vask i instrumentvaskeren og til manuelle prosesser som bløtlegging, ultralyd-bad og manuell rengjøring.
DekoRen+ Ultra er vårt beste produkt til bekkenspyleren og er effektiv på vanskelig smuss og motvirker oppbygning av kalkbelegg i maskin og på gods.
Alle produktene i DekoRen+ serien er CE-merket med formuleringer tilpasset medisinsk utstyr, utviklet for norske forhold og produsert og tappet på vår fabrikk på Ski hvor det blir videre sendt til våre kunder.

Økende fokus på miljømerking på spesialprodukter til helsesegmentet

Innkjøpere i helsesektoren har stor helsefaglig kompetanse og vet hvilke effekter langtids eksponering for miljøgifter og andre skadelige stoffer kan få. Svanemerkede produkter skal verken skade helse eller miljø, og er gode valg for både helsepersonell, pasienter og befolkningen opplyser Stiftelsen Miljømerking i Norge Stiftelsen som er sansvarlig for svanemerket i Norge. Lilleborg mener det er på tide å jobbe med flere miljømerkede spesialprodukter mot helsetjenesten der det er mulig. Miljømerking er med på å veilede kunder og innkjøpere i å gjøre smartere miljøvalg.

Grønt fotavtrykk i Lilleborg

Vi jobber kontinuerlig med nye produkter og løsninger som etterlater et grønnere fotavtrykk – uten at det går på kompromiss med kvalitet og holdbarhet. Vi oppnår bærekraftig verdiskaping sammen med våre kunder ved å tilby miljøtilpassede produkter og løsninger. VI har allerede en stor andel miljømerkede produkter i vårt sortiment, men ser også behovet for å videreutvikle dette. Vi har god dialog med stiftelsen Miljømerking i Norge og har mottatt flere priser fra dem for vårt arbeid med svanemerking. Lilleborg har høyest antall svanemerkede produkter innen kategorien «rengjøringsmidler for profesjonelle brukere» sammenlignet med våre konkurrenter.

Lilleborgs bærekraftsløfte:
Lilleborg skal opptre som ansvarlig leverandør ved å utvikle bærekraftige produkter og systemer i tråd med god etisk handel og miljøeffektiv produksjon.

Her kan du lese mer om bærekraft i Lilleborg.

Svanemerket er helhet

Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden, opprettet for å gi brukere troverdig og helhetlig informasjon ved innkjøp. Miljømerket Svanen ser på hele livssyklusen til produktet og alle problemer som kan oppstå underveis. Det er mange fasetter som må belyses – og dokumenteres – for å gi brukerne reell mulighet til å ta et informert valg: bærekraft/råvareutvinning, etikk, lokal forurensing, kjemikalier, helse, energiforbruk, klimagassutslipp, kvalitet, gjenvinnbarhet m.fl. For å oppnå svanemerket skal produktet ikke bare oppfylle kravene til miljø, men oppfylle satte effektivitetskrav. Dette gjør at svanemerket er symbol på både miljø og effektivitet.

Les mer om hva som kjennetegner Svanen hos Miljøstiftelsen Norge.

Svanemerke logo liten