Byggrenhold: Rent tørt bygg

Vi ønsker å bevisstgjøre rundt viktigheten av renhold i byggeperioden for å sikre et godt inneklima i ferdige bygg

Mål
Å bevisstgjøre kursdeltakerne viktigheten av renhold i byggeperioden for å sikre et godt inneklima i ferdige bygg. Rent Tørt Bygg (RTB) sikrer også et bedre arbeidsmiljø, samt en mer effektiv arbeidsplass for de som arbeider i bygningen.

Målgruppe
Renholdsbyråer, renholdere, byggherrer eller andre som er eller kommer til å være i befatning med renholdsprosessen i nybygg eller rehabiliteringer.

Kursinnhold
›   Formålet med Rent Tørt Bygg (RTB): Hvorfor skal dette innføres?
›   Smussforebyggende tiltak under byggeprosessen: Hvordan overholde RTB?
›   Soneinndeling: hva er dette og hvordan skal det brukes?
›   Fallgruver: Hvilke utfordringer kan oppstå underveis?
›   Måleinstrumenter for objektive målinger: Hvordan skal disse benyttes og hvilken             nytte har det?
›   Utstyr og maskiner: Hva er nødvendig for å kunne overholde RTB-normen på                       enklest mulig måte?
›   Vi tar for oss renhold i hele byggeprosessen, fra råbygg til ferdig bygg – klare for                 innflytting.

Varighet
Tilpasses kundens ønske, anbefalt fra 2 til 4 timer.

Økt kompetanse gir inspirasjon og skaper trivsel. Lilleborg tilbyr flere kurs innen renhold og hygiene. Besøk vår side for kurs og kompetanse for mer informasjon eller se vår kurskatalog.