Byggrenhold: Rent tørt bygg

Vi ønsker å bevisstgjøre rundt viktigheten av renhold i byggeperioden for å sikre et godt inneklima i ferdige bygg.

Rent Tørt Bygg (RTB) sikrer også et bedre arbeidsmiljø, samt en mer effektiv arbeidsplass for de som arbeider i bygningen.

Målgruppe

Renholdsbyråer, renholdere, byggherrer eller andre som er eller kommer til å være i befatning med renholdsprosessen i nybygg eller rehabiliteringer.

Kursinnhold

• Formålet med Rent Tørt Bygg (RTB): Hvorfor skal dette innføres?

• Smussforebyggende tiltak under byggeprosessen: Hvordan overholde RTB?

• Soneinndeling: hva er dette og hvordan skal det brukes?

• Fallgruver: Hvilke utfordringer kan oppstå underveis?

• Måleinstrumenter for objektive målinger: Hvordan skal disse benyttes og hvilken nytte har det?

• Utstyr og maskiner: Hva er nødvendig for å kunne overholde RTB-normene på enklest mulig måte?

• Vi tar for oss renhold i hele byggeprosessen, fra råbygg til ferdig bygg – klare for innflytting.

Varighet

Tilpasses kundens ønske, anbefalt fra 2 til 4 timer.

Ønsker du mer informasjon om dette eller andre kurs, ta kontakt med vårt kundesenter.