Logoelement for Lilleborg, Orkla. Plan, produkt, kompetanse og metode.

Slik skaper vi verdi for deg

I Lilleborg skaper vi verdi for deg som kunde gjennom helhetlige løsninger og systemer.

Vårt hovedfokus er å skape verdi for våre kunder som synliggjøres gjennom:

– Reduserte totalkostnader for renhold
– Økt kunde- og gjestetilfredshet
– Redusert miljøbelastning
– Trygg mat og redusert smitterisiko
– Bedre helse for de som utfører rengjøringen
– Merkevarebeskyttelse
– Lønnsom kategorivekst

Lilleborg utvikler og selger effektive og bærekraftige hygiene- og rengjøringsløsninger til det profesjonelle markedet. Vi skaper verdi for våre kunder gjennom reduserte totalkostnader samtidig som vi sikrer et hygienisk, godt resultat. Dette oppnår vi på følgende måte:

Verdigraf Lilleborg, Orkla. Plan, produkt, kompetanse og oppfølging.

 1. Valg av riktig plan

  En god renholdsplan, og metode bidrar til at renholdet kan utføres på en mest mulig riktig og effektiv måte.

 2. Bruk av riktig produkt
  Valg av riktig utstyr bidrar til at renholder kan utføre jobben på en ergonomisk riktig og effektiv måte. Riktig bruk av middel, både vann og eventuelle kjemikalier tilpasset de lokale forholdene vil kunne effektivisere rengjøringen.
 3. Overføring av kompetanse

  For å utføre rengjøringen på riktig måte er det viktig å overføre kompetanse til den som skal utføre arbeidet. Lilleborg har en bred kompetanse og kan bidra med kompetanseheving gjennom våre salgsmedarbeidere samt vår relevante kurs gjennom vår fagavdeling.

 4. Riktig oppfølging

  Vårt landsdekkende salgsapparat følger opp og hjelper deg å dokumentere dine resultater for å sikre oppnåelsen av verdiskapning i din bedrift.
  Kontakt oss for å høre om mer om hvordan vi kan skape verdi for deg