Suma Total

Designet for å gi deg vaskeresultatene du forventer.

Systemet består av maskinoppvaskprodukter som doseres automatisk med lukkede og stabile doseringssystemer. Dette gir mindre behov for opplæring for de ansatte, minst mulig driftsstans som følge av feil, mindre avfall og ikke minst lavere brukspris og totalkostnader.