Sikkerhetsdatablader

Sikkerhets- og miljøaspektet er sentralt i all produktutvikling hos oss i Lilleborg. Her kan du velge om du kun ønsker å søke etter et produkts sikkerhetsdatablad i EcoOnline, eller bygge ditt eget sikkerhetsdatabladarkiv med EcoArchive.

Målet med vårt bærekraftsarbeid er å bidra til et grønt fotavtrykk, friske mennesker og en ansvarlig verdikjede.