Smartdose

Et enkelt, smart og trygt system

Smartdose

En innovativ lukket doseringsløsning for blanding av konsentrert kjemi. Det er nøyaktig, enkelt og sikkert for brukeren og oppnår høy HMS-score.
Smart pumpeteknologi med ikonbaserte instruksjoner for riktig dosering gir optimal kostandskontroll og krever minimal brukeropplæring.

Smartdose Produkter

Scroll to Top