NS-INSTA 800:2018

Norsk Standard (NS) – INSTA 800, også kalt INSTA, er et målesystem for vurdering av rengjøringskvalitet, og er utviklet for å dokumentere at renholdet holder den kvaliteten som er avtalt. I et samfunn hvor stadig flere aktører har satt ut renholdet/eller er i en vurderingsprosess for å sette ut renholdet –er det viktig at begge …

NS-INSTA 800:2018 Read More »