Instruksjonsfilmer

Vi i Lilleborg har laget instruksjonsfilmer som skal hjelpe deg i din hverdag der du er. Flere av filmene er brukerguider som er enkle, visuelle og gir veiledning om bruk og vedlikehold på forskjellige kategorier.