Utviklingsavdelingen

Sikrer kvalitet og gir trygghet

Utviklingsavdelingen har ansvaret for at våre produkter til enhver tid har en optimal sammensetning med tanke på effektivitet, kvalitet, helse og miljø.

All produktutvikling og innovasjon fra Lilleborg har som mål å øke våre kunders verdiskapning. Dette gjør vi gjennom å utvikle produkter og systemer som gir optimalt renholdsresultat til lavest mulig miljøbelastning. Til dette arbeidet er utviklingsavdelingen en sterk bidragsyter. Alle ansatte i avdelingen har høyere utdannelse innen kjemi, og deres fagkompetanse benyttes både i prosesser med produktutvikling og som rådgivere for våre kunder.

Utvikler bærekraftige og innovative løsninger

Utviklingsavdelingen i Lilleborg jobber kontinuerlig med å utvikle bærekraftige løsninger. Gjennom tett kontakt med råvareleverandørene jobbes det aktivt slik at vi til enhver tid har oppdatert informasjon om råvarene som benyttes. Videre tilegner vi oss kunnskap om nye råvarer som kan være mer bærekraftig å bruke. Vår innsikt og fagekspertise er viktig i arbeidet med utvikling av eksisterende og nye produkter.

Sikrer at lover og regler følges

For å sikre at vi som produsent holder oss à jour med alle lover og forskrifter som regulerer krav til innhold, har utviklingsavdelingen tett dialog med ulike interesseorganisasjoner, relevante fagmiljøer og myndigheter. Gjennom dette samarbeidet utarbeider vi teknisk dokumentasjon som sikkerhetsdatablad og brukerinformasjon for våre produkter.

Spørsmål eller behov for hjelp? Ta kontakt med vårt kundesenter.

Gutter på brygge
Målet med vårt bærekraftsarbeid er å bidra til et grønt fotavtrykk, friske mennesker og en ansvarlig verdikjede.